Assistentie thuis en op de werkvloer

Assistentie thuis en op de werkvloer

Op 4 oktober 2018 organiseerde Talenticap in de gebouwen van de VDAB te Gent een studiedag over assistentie. Assistentie op de werkvloer, maar ook assistentie om tijdig uit bed te geraken en zich naar het werk te verplaatsen.

We zetten we de mogelijkheden nog even op een rijtje.

1. Drie verschillende vormen van assistentie

Ondersteuning via diensten

Kenmerken

Ondersteuner wordt ingezet door de dienst:

 • Geen werving nodig en geen loonadministratie
 • PMH kiest de ondersteuner niet

Dienst staat in voor de vorming van ondersteuner:

 • Handicapspecifiek
 • Verzorgend
 • Emancipatorisch

Dienst bepaalt richtlijnen en taken waarvoor ondersteuner wordt ingezet:

 • Meeste taken zijn beperkt tot thuissituatie

Dienst spreekt uren en frequentie af:

 • Enkel wanneer PMH zelf thuis is
 • In functie van bezetting van ondersteuners binnen de dienst

Dienst bepaalt de verloning van de ondersteuning:

 • Prijs van ondersteuning die wordt aangerekend is vaak gebaseerd op eigen inkomen van PMH

 

Voorbeelden

 • Gezinszorg
 • Thuisverpleging (RIZIV)
 • Klusjesdienst
 • Vervoer: Minder Mobiele Centrale / Taxi Hendriks / MAF-Vlaanderen
 • Poetsdienst (mogelijk via dienstencheques)
 • Wijkklussen (vroegere PWA diensten)
 • Diensten Persoonlijke Assistentie (vanuit VAPH aanbieders)

 

PMH is opdrachtgever van ondersteuning

Kenmerken

PMH is geen werkgever:

 • PMH betaalt geen gewaarborgd loon bij ziekte
 • PMH betaalt geen opzegvergoeding aan ondersteuner bij stoppen van samenwerking

PMH is wel opdrachtgever:

 • PMH bepaalt taken, ook buitenshuis
 • PMH heeft ook vat op bepaling van aantal uren/week en frequentie
 • Ondersteuner kan door PMH gekozen/aangebracht worden
 • Ondersteuner is flexibel in te zetten (tijd en plaats)

Ondersteuner is geen personeelslid van PMH:

 • Geen verantwoordelijkheden ivm RSZ en tewerkstelling
 • Geen overeenkomst met de PMH, wel met dienst
 • Administratie voor PMH is beperkt
 • Kosten worden vergoed via factuur zoals afgesproken tussen PMH en dienst die de ondersteuner inzet

 

Voorbeelden

Assistentie via uitzendkantoor:

 • Flexibel in te zetten, ook tijdens weekends, zondagen,…
 • Opgeleid en verzekerd door uitzendkantoor
 • Minimaal blokken van 3u/dag
 • Inkomsten van ondersteuner, volwaardig loon

Assistentie via vrijwilligersservice:

 • Inkomsten onbelastbaar voor ondersteuner, maar laag
   • Max 34 euro/dag per VW
   • Max 1361 euro/jaar per VW
 • Geen vaste afspraken, geen vast engagement
 • Taken beperkt als VW

Assistentie via wetgeving bijklussen via platform deeleconomie (vb. Helpper):

 • Ondersteuner is een Helpper, PMH is Helppie
 • Via digitaal platform matchen
 • Iedereen kan een helpper worden. Alle helppers worden gescreend door Helpper
 • De helpper kan onder de wetgeving bijklussen max. 6130 euro/jaar onbelast bijklussen. Dit komt neer op gemiddeld 13u/week mocht de helpper iedere week van het jaar helpen
 • Een helpper is geen vrijwilliger, hij ontvangt een bijverdienste (geen loon)
 • De administratie en verzekering wordt geboden door het platform Helpper
 • De helppie betaalt:
  • eenmalig 10 euro bij de inschrijving
  • 9 euro/ uur of 4,5 euro/30 min
 • Met PVB of PAB 10 euro/maand met prestaties
 • De helpper ontvangt 7 euro/uur of 3,50 euro/30min
 • 2 euro gaat naar verzekerings- en administratieve kosten

Werkgever van ondersteuning

Kenmerken

PMH meer eigen regie, meer plichten en verantwoordelijkheden:

 • PMH kiest de persoon die hij/zij tewerkstelt
 • Rechtstreekse onderhandeling ondersteuningskost tussen PMH en ondersteuner
 • PMH bepaalt soort taken, plaats en frequentie
 • PMH is verantwoordelijk voor alle administratie, de tewerkstelling en de concrete afspraken met ondersteuner

 

Voorbeelden

Assistent is werknemer van PMH:

 • Tewerkstelling via overeenkomst en aansluiting met sociaal secretariaat, PC 337
 • Arbeidsovereenkomst
 • Studentencontract
 • Takenovereenkomst
 • Korting RSZ bij eerste 5 werknemers

Assistent is zelfstandige via overeenkomst en ondernemingsnummer:

 • Ondernemingsnummer moet NACE code vervatten die zorg gerelateerd is (8810x)
 • Therapeuten – mits attestering geen tussenkomst RIZIV
 • Ondernemingsnummer moet gerelateerd zijn aan de taak (ramenwasser / klusser / vervoer)

Assistent is iemand die bijklust van burger tot burger:

 • Assistent moet minimaal 4/5evaste job hebben, zelfstandig of gepensioneerd zijn
 • Assistent mag max 500 euro/maand onbelastbaar bijklussen en jaarlijks 6130 euro/jaar
 • Assistent moet zelf inkomsten aangeven en moet zelf voor een verzekering zorgen
 • Het dienen occasionele klussen te zijn (vb. niet elke week of elke maand dezelfde opdracht)

Assistent via Flexi-Job:

 • Enkel als PMH zelf een bedrijf heeft waarin flexi-jobs toegelaten, dat zijn:
  • Broodbakkerijen
  • Handel in voedingswaren
  • Zelfstandige kleinhandel
  • Bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren
  • Middelgrote levensmiddelenbedrijven
  • Grote kleinhandelszaken
  • Warenhuizen
  • Kappersbedrijf & schoonheidszorgen
  • Fitness/bodybuilding
  • Hotelbedrijf
  • Uitzendarbeid
 • Tewerkstelling dient niet in blokken van 3u achtereen te gebeuren
 • Het brutoloon is ook het nettoloon
 • Jobs voor gepensioneerden of mensen die reeds minimum een 4/5e baan hebben bij één of meerdere andere werkgevers
 • Werkgeversbijlage van 25% verschuldigd
 • Uurloon moet minimum 10,08 euro bedragen

Meer info bij de RSZ-diensten

 

2. Andere bronnen van ondersteuning

Gebarentolken voor mensen met auditieve handicap

 • Vraag lijkt groter dan aanbod
 • Moet steeds aangevraagd en ingepland worden
 • Maximaal 18 tolkuren per persoon in privéomstandigheden (uitbreiding mogelijk tot 36 tolkuren maar dit moet jaarlijks worden aangevraagd)
 • Tolkuren in werkomstandigheden betreft 10% van de effectieve werktijd (uitbreiding via VDAB mogelijk tot 20 of 30%)

Hulpmiddelen via VAPH

 • VAPH Referte lijst
 • Speciale Commissie indien niet in Referte lijst

Werkpost aanpassingen via VDAB

 • Arbeidshandicap
 • Heel specifiek, afhankelijk van ergonomie
 • Specifiek voor werk

 

3. Financiële bronnen voor ondersteuning

VOP aan te vragen bij de Vlaamse overheid (Departement Werk en Sociale Economie – WSE)

 • Betoelaging voor rendementsverlies bij personen met arbeidshandicap
 • Vrij te besteden / werkgever beslist
 • Voor werknemers met arbeidshandicap = percentage van loon
 • Voor ondernemers met arbeidshandicap = percentage van Gewaarborgd Gemiddeld Maandinkomen (gedurende twintig kwartalen)
 • Beide betoelagingen zijn degressief in tijd

Mantelzorgpremie via Vlaamse Zorgkas

 • 130 euro/maand
 • Minimaal 35 ptn op BEL schaal
 • Besteding niet te verantwoorden

BOB via Vlaamse Zorgkas (300 euro/maand)

 • Voorlopig geen aanvraagprocedure
   • Enkel een beperkt aantal heel lang wachtende
   • Besteding niet te verantwoorden

PVB Zorgbudget vanuit het VAPH

 • 12 budget categorieën van 10’-87’
 • Meer dan 14.000 wachtenden
 • Momenteel toekenning op basis van schrijnendheid
   • Actieve persoon met netwerk?
   • PMH die werkt?
 • Niet combineerbaar met BOB of Mantelzorgpremie
 • Besteding moet verantwoord worden
   • administratieve en inhoudelijke inspectie
 • Overeenkomsten van assistentie en taken van assistenten vereisen goedkeuring VAPH

Nieuwsbrieven

Blijf op de hoogte

Wil je op de hoogte blijven van onze activiteiten? Schrijf je in voor de nieuwsbrief.

* verplicht veld