Peercounseling: ondernemen met een arbeidshandicap

18/03/2019

Peercounseling: ondernemen met een arbeidshandicap

Ondernemen met een arbeidshandicap is niet altijd even vanzelfsprekend en kan heel wat vragen oproepen. Raak ik mijn tegemoetkoming kwijt wanneer ik een job uitoefen? Krijg ik deze terug wanneer de uitbouw van mijn onderneming niet lukt? Kan ik ook ondernemen met een ziekte-uitkering?
 
Op maandag 18 maart organiseert Talenticap een peercounselingmoment waarin we graag een antwoord bieden op al deze vragen. U bent van harte welkom!

De onderwerpen die zeker aanbod zullen komen:

 • Tegemoetkomingen van de FOD Sociale Zekerheid in combinatie met werk. Wanneer raak ik mijn tegemoetkomingen kwijt als ik een job uitoefen? Hoe en wanneer verkrijg ik terug een tegemoetkoming als de uitbouw van een zaak niet lukt?
 • Ondernemen met een ziekte-uitkering. We bekijken de mogelijkhede;n en regelgeving om te ondernemen met een ziekte-uitkering.
 • Mogelijkheden voor assistentie thuis en op het werk. Het is niet altijd makkelijk om ’s morgens op de geschikte uren assistentie te verkrijgen om tijdig op het werk te geraken. Ook assistentie op de werkvloer is niet altijd evident. Zijn er mogelijkheden? Zo ja, welke?
 • Actuele berichtgeving over ondernemen met een arbeidshandicap

Locatie: De Ceder / Zorgdorpen – Parijsestraat 34, 9800 Deinze
Vervoersproblemen: Neem contact op (055/60.37.43) en we proberen samen een oplossing te vinden.
Wanneer: maandag 18 maart van 19u tot 22u

Deelname is gratis, maar inschrijven verplicht! Inschrijven kan via info@talenticap.be .

Nieuwsbrieven

Blijf op de hoogte

Wil je op de hoogte blijven van onze activiteiten? Schrijf je in voor de nieuwsbrief.

* verplicht veld

Online peercounseling: VOP wijzigingen en actualiteit ivm ondernemen met een arbeidshandicap

13/03/2019

Online peercounseling: VOP wijzigingen en actualiteit ivm ondernemen met een arbeidshandicap

Op woensdag 13 maart organiseert Talenticap, samen met een medewerker van de VDAB, een online peercounseling over de voorzieningen van VDAB voor ondernemers met een handicap.  Er zal worden in gegaan op de regelgeving van de VOP die wijzigt in 2019. De maatregelen die eind vorig jaar werden aangekondigd, werden toch nog wat aangepast.

Ook andere actuele onderwerpen in verband met ondernemerschap kunnen aanbod komen tijdens deze peercounseling.

Wanneer: 13 maart van 18u30 tot 20u

Hoe: via Zoom (instructies volgen na inschrijving)

Deelname is gratis maar inschrijven verplicht via info@talenticap.be

Nieuwsbrieven

Blijf op de hoogte

Wil je op de hoogte blijven van onze activiteiten? Schrijf je in voor de nieuwsbrief.

* verplicht veld

Infoavond: steunmaatregelen en financiële tegemoetkomingen

20/12/2018

Infoavond: steunmaatregelen en financiële tegemoetkomingen

Talenticap organiseert, in samenwerking met VDAB en HDI sociaal secretariaat, een infoavond over steunmaatregelen en financiële tegemoetkomingen voor werkgevers en ondernemers.

Wanneer?

Donderdag 20 december 2018 om 18u30

Waar?

Syntra campus Berchem, Borsbeeksebrug 32

Inschrijven?

Inschrijven is gratis, maar verplicht! Schrijf u zo snel mogelijk in via info@nsz.be, het aantal plaatsen is beperkt.

Meer informatie?

Meer informatie vindt u hier.

Nieuwsbrieven

Blijf op de hoogte

Wil je op de hoogte blijven van onze activiteiten? Schrijf je in voor de nieuwsbrief.

* verplicht veld

Peercounseling: ondernemen en hulpmiddelen

12/12/2018

Peercounseling: ondernemen en hulpmiddelen

Ondernemers met een arbeidshandicap kunnen arbeidspostaanpassing en hulpmiddelen vergoed krijgen door de VDAB. Daarvoor heeft de VDAB uiteraard richtlijnen en modaliteiten voor uitbetaling. Op bijeenkomsten van betrokkenen hoor je daar allerlei verhalen over. We horen erg lovende verhalen van kansen die mensen via de VDAB krijgen. Maar soms  bereiken ons ook verhalen van mensen die het gevraagde hulpmiddel niet krijgen.

Daarom is het nuttig dat de VDAB haar hulpmiddelenbeleid eens kan toelichten. Een aantal omstreden vragen die we horen zijn:  

 • Moeten toestellen die voor elke consument courant op de markt te verkrijgen zijn, ook niet als hulpmiddelen beschouwd worden?
 • Wat als er, omwille van de handicap, een abnormaal veelvoud van dergelijke toestellen nodig is? Bijvoorbeeld voor de communicatie bij dove of slechtziende personen?
 • Kan een verlichting die op een toestel geplaatst wordt, om aan te geven dat dit in werking is, als een aanpassing aanzien worden?

Tijdens een peercounseling via een online videoconferentie, zal een vertegenwoordiger van de VDAB ons wegwijs maken in hun reglementering en visie. Deze uiteenzetting van ongeveer twintig minuten kan gevolgd worden door vraagstelling en een discussie. Via onze nieuwsbrief worden de besluiten van deze activiteit dan later bekend gemaakt.

Dit PC-gesprek zal plaatsvinden op woensdag 12/12 en dit tussen 19u en 20u15.

Deelname is gratis, u kan inschrijven via: info@talenticap.be of in@hazovzw.be Gelieve uw telefoonnummer en adres te vermelden. Talenticap zal u na uw inschrijving een link versturen om deel te nemen aan het videogesprek via Zoom. Er dient niets geïnstalleerd of geen account aangemaakt te worden om deel te nemen.

Nieuwsbrieven

Blijf op de hoogte

Wil je op de hoogte blijven van onze activiteiten? Schrijf je in voor de nieuwsbrief.

* verplicht veld

Peercounseling: bijberoep en uitkeringen

30/11/2018

Peercounseling: bijberoep en uitkeringen

Talenticap ontvangt regelmatig mailtjes over deeltijds ondernemerschap en het combineren daarvan met een uitkering. Deze mailtjes komen van mensen die willen ondernemen, maar het niet aankunnen om dit fulltime te doen. Bij sommigen ligt het werktempo ook zeer laag.

Een uitkering wordt niet als een (hoofd)-beroep aanzien, en dus kan het statuut van bijberoep niet verkregen worden. De uitkeringstrekkers komen dan automatisch in het statuut hoofdberoep terecht.  Het resultaat is dat de hoge sociale bijdragen die vanuit dit statuut gevraagd worden, niet in verhouding staan met hetgeen “maar” gepresteerd wordt.  Veel mensen willen ondernemen, maar kunnen het niet aan om dit fulltime te doen. Dus beginnen ze er niet aan.

De mails waarvan sprake, hebben betrekking op de inkomens-vervangende en de integratietegemoetkoming (van het FOD Sociale Zaken), maar bij de ziekte-uitkering (RIZIV) zijn er ook een aantal problemen.

Reeds lang vragen mensen ons om daar een boompje over op te zetten. Uiteraard dienen we ons, met onze activiteiten, te richten naar de thema’s waar vraag naar is.

Vrijdagnamiddag 30/11 om 15u, krijgen een aantal betrokken mensen met een arbeidshandicap de kans om, in een online videogroepsgesprek via “Zoom”, daarover een gesprek te voeren.  Dit in het kader van ons peercounselingaanbod.

Mensen die zich in de zelfde situatie bevinden kunnen dan overleggen met hun lotgenoten en bekijken wat de mogelijkheden en moeilijkheden zijn, dit aan de hand van volgende vragen: Welke instanties zijn er mogelijk betrokken bij het vinden van een geschikte regelgeving? Wat zou een geschikte regelgeving kunnen zijn? Zijn er reeds andere ondernemersgroepen die gelijkaardige oplossingen verkregen hebben? Argumenten voor- en tegen een dergelijke regeling voor onze groep? Zijn er mensen die reeds initiatieven naar de overheid genomen hebben?  Zijn er alternatieven voor ondernemerschap in bijberoep? Bvb freelancewerk? Welke acties dienen ondernomen te worden om een geschikte oplossing te verkrijgen?

Wanneer u wenst in te schrijven voor dit gesprek, dan kan dit via een mailtje naar: info@talenticap.be of info@hazovzw.be . Gelieve uw telefoon en adres te vermelden. Laura De Pauw zal u vrijdagnamiddag een link versturen om deel te nemen aan het videogesprek via Zoom. Er dient niets geïnstalleerd of geen account aangemaakt te worden om deel te nemen aan het videogesprek.

Deze activiteit is gratis.

Nieuwsbrieven

Blijf op de hoogte

Wil je op de hoogte blijven van onze activiteiten? Schrijf je in voor de nieuwsbrief.

* verplicht veld

Informatiebijeenkomst voor dienstverleners

10/12/2018

Informatiebijeenkomst voor dienstverleners

Het Revalidatiecentrum UZ Gent en Talenticap organiseren een studienamiddag voor dienstverleners over ondernemen met een arbeidshandicap.

Programma?

 • Getuigenis van ondernemer met een arbeidshandicap
 • Ondernemen met een ziekte- of invaliditeitsuitkering
 • Assistentie thuis en op de werkvloer: mogelijkheden en moeilijkheden van de beschikbare dienstverlening
 • Ondersteuningsmaatregelen vanuit VDAB met toelichting over de nieuwe regelgeving voor de Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP) die van kracht wordt op 1 januari 2019
 • Freelancewerken in combinatie met een uitkering

Inrichters?

 • Revalidatiecentrum UZ Gent
 • Talenticap, steunpunt ondernemen met arbeidshandicap

Wanneer?

Maandag 10 december 2018 van 13u tot 16u

Waar?

Revalidatiecentrum UZ Gent (K7, rode gebouw)

Conferentiezaal –  ingang 40, route 402

Inschrijven!

Deelname is gratis! Schrijf je op voorhand in via info@talenticap.be of 055/60 37 43

Meer informatie

Katrien Vermeulen (katrien.vermeulen@uzgent.be of 09/332 69 57) of Talenticap (info@talenticap.be of 055/60 37 43)

Nieuwsbrieven

Blijf op de hoogte

Wil je op de hoogte blijven van onze activiteiten? Schrijf je in voor de nieuwsbrief.

* verplicht veld

Peercounseling: ondernemen met een arbeidsbeperking

03/12/2018

Peercounseling: ondernemen met een arbeidsbeperking

Het Revalidatiecentrum UZ Gent en Talenticap richten in samenwerking met Piekernie vzw een peercounselingavond in over ondernemerschap met een arbeidsbeperking.

Programma?

 • Overzicht werkondersteunende maatregelen voor zelfstandigen o.a. nieuwe VOP-regeling (Vlaams OndersteuningsPremie) vanaf 1 januari 2019
 • Ondernemerschap en ziekte- of invaliditeitsuitkering
 • Alternatieven voor deeltijds ondernemerschap bij mensen die geen statuut ‘bijberoep’ kunnen verkrijgen
 • Getuigenis van een ervaringsdeskundige

Wanneer?

Maandag 3 december 2018 van 18u30 tot 21u30

Voor wie?

Personen met een handicap en/of chronische ziekte die overwegen om een activiteit op zelfstandige basis op te starten of verder te zetten

Prijs?

Deelname is gratis, maar het aantal deelnemers is beperkt. Snel inschrijven is dus de boodschap! 

Inschrijven!

Schrijf je op voorhand in via info@talenticap.be of 055/60.37.43

 

Meer informatie

Nieuwsbrieven

Blijf op de hoogte

Wil je op de hoogte blijven van onze activiteiten? Schrijf je in voor de nieuwsbrief.

* verplicht veld

Studiedag: Assistentie thuis en op het werk

4/10/2018

Studiedag: Assistentie thuis en op het werk

Talenticap, een samenwerkingsverband van drie organisaties,

organiseert op 4 oktober 2018 te Gent een studiedag over

‘Assistentie bij het ondernemen met een handicap, thuis en op het werk’

 

‘Assistentie thuis en op het werk’ is een actueel thema dat meer mensen beroert dan enkel ondernemers. Assistentienoden voor ondernemers met een handicap is vrij gelijklopend met de noden van werknemers met een handicap. De studiedag richt zich dan ook naar een ruim publiek.. Personen met een beperking, dienstverleners, vertegenwoordigers van overheidsdiensten en verenigingen, onderzoekers en beleidsmakers zijn welkom.

 

Volgende thema’s komen aan bod:

 • Waarom wil ik, als persoon met een handicap, ondernemen of een werk opnemen?
 • Hoe geraak ik, vanuit mijn assistentienoden ’s morgens, tijdig op mijn werk?
 • Hoe kan ik volwaardig participeren op de werkvloer?
 • Welke zijn de verschillende assistentienoden die ik ervaar?
 • Hoe krijg ik deze noden ingevuld of georganiseerd?
 • Hoe krijg ik die assistentie bekostigd?
 • Wat met tolkuren? Wat met de nood aan gebarentaal op onverwachte momenten?
 • Hoe kunnen hulpmiddelen de assistentienood verminderen?

 

We voorzien boeiende uitwisselingen doorheen:

 • Concrete getuigenissen van betrokken personen met een handicap,
 • Informatie over diensten en dienstverleners,
 • Inspirerende reflecties vanuit vier gespreksgroepen.

Er is medewerking van de VDAB, het VAPH en Grip vzw. Ook verwachten we actieve deelname van mensen uit de diensten gezinszorg en andere aanbieders van assistentie.

 

Praktische info:

 • Deelname is gratis, maar inschrijving vooraf is noodzakelijk via info@talenticap.be
 • Plaats van het gebeuren : VDAB-opleidingscentrum, Industrieweg 50, 9032 Gent
 • We starten op donderdag 4 oktober 2018 vanaf 11u en ronden af met slotspeech van eminente spreker om 16u
 • ’s Middags zijn er gratis broodjes voorzien
 • Openbaarvervoer: Er is een vlotte verbinding met het station (Gent-Sint-Pieters), het VDAB-opleidingscentrum bevindt zich op 1 km van de tramhalte van tram 1

 

TALENTICAP is een initiatief van:

 • ALIN vzw = Bijstandsorganisatie voor personen met een handicap die een PVB of PAB ontvangen vanuit het VAPH.
 • HAZO vzw = Steunpunt voor ondernemers met een handicap
 • Neutraal Syndicaat Zelfstandigen (NSZ) = Werkgeversorganisatie

 

Van harte welkom op de studiedag!

Nieuwsbrieven

Blijf op de hoogte

Wil je op de hoogte blijven van onze activiteiten? Schrijf je in voor de nieuwsbrief.

* verplicht veld

Peercounseling: ondernemerschap met een beperking

26/03, 27/03, 16/04, 17/04, 19/04

Peercounseling: ondernemerschap met een beperking

 • Mogelijkheden en moeilijkheden ondernemerschap
 • Assistentie op de werkvloer en in het huishouden van de ondernemer.

Alin vzw voorziet regelmatig een vormingsmoment. Een aantal van deze vormingen staan ook open voor peercounseling over aspecten die met het ondernemerschap te maken hebben. Ondernemers met een handicap delen hun ervaringen en bekommernissen  mee en kunnen elkaar aldus ook ondersteunen. Ze kunnen een rolvoorbeeld voor elkaar zijn.

Luc Demarez, directeur van Hazo vzw, zal instaan voor een inleiding en nadien het gesprek in goede banen leiden.

Inschrijven via de helpdesk van Alin vzw (02 506 04 95) of via een mailbericht : info@alin-vzw.be

 

Deze peercounseling zal doorgaan in :

 • Hasselt op 26 maart van 14u-16u30 in de VDAB kantoren – Visserstraat 3
 • Turnhout op 27 maart van 14u-16u30 in de VDAB kantoren – Heilig Hartstraat 64
 • Antwerpen op 16 april van 10u-12u in de kantoren van de VoorZorg –Sint-Bernardsesteenweg 200
 • Gent op 17 april van 14u-16u in het Virginie Loveling gebouw – Koningin Maria Hendrikaplein 70
 • Brugge op 19 april van 14u-16u30 in de VDAB kantoren – Stationsplein 5

Nieuwsbrieven

Blijf op de hoogte

Wil je op de hoogte blijven van onze activiteiten? Schrijf je in voor de nieuwsbrief.

* verplicht veld

Annulatie peercounseling 07/12

07/12

Annulatie peercounseling 07/12

Wegens onvoorziene omstandigheden zal de peercounseling op 07/12 niet doorgaan. 

Dank voor u begrip.

Nieuwsbrieven

Blijf op de hoogte

Wil je op de hoogte blijven van onze activiteiten? Schrijf je in voor de nieuwsbrief.

* verplicht veld