Geen VOP voor Brussel

Geen VOP voor Brussel

Gebruikersoverleg Handicap en Arbeid trekt aan de alarmbel voor Vlamingen die in Brussel wonen en geen recht meer krijgen op Vlaamse ondersteuningspremie

Sinds 1 januari 2019 kunnen Vlamingen met een handicap of chronische ziekte die in Brussel wonen geen aanvraag meer doen voor het verkrijgen van de Vlaamse ondersteuningspremie.

Verschillende leden van het Gebruikersoverleg Handicap en Arbeid (GOHA) ontvingen hierover ongeruste signalen en aldus zal het GOHA dit, na de regeringsvormingen, opnemen met de nieuwe bevoegde ministers.

De Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP) is een premie die de tewerkstelling van personen met een arbeidshandicap ondersteunt. Dit kan onder twee vormen. De premie kan toegekend worden aan ondernemers met een handicap of aan werkgevers die iemand met een beperking in dienst nemen.

De toegekende rechten rond de ondersteunende maatregelen blijven ondertussen geldig tot de volgende evaluatie bij de rechthebbende personen… Deze individuele evaluatie vindt, normaal gezien, vijf jaar na de eerste toekenning plaats. Alle aanvragen voor  de Vlaamse Ondersteuningspremie die gebeurden voor 1 januari 2019 worden afgehandeld volgens de oude procedure.

Nieuwsbrieven

Blijf op de hoogte

Wil je op de hoogte blijven van onze activiteiten? Schrijf je in voor de nieuwsbrief.

* verplicht veld

GRIP roept onderhandelaars op om inclusiekoers te varen

GRIP roept onderhandelaars op om inclusiekoers te varen

Gelijke Rechten voor Iedere Persoon met een handicap (GRIP) vzw heeft dinsdagmiddag 11 juni laatstleden een inclusieboodschap gebracht bij een vertegenwoordiger van de formateur voor een nieuwe Vlaamse Regering.

De mensenrechtenorganisatie roept alle politici op om een masterplan voor inclusie en de -institutionalisering in het regeerakkoord op te nemen. “Inclusie zal op de agenda staan bij de regeringsonderhandelingen”, bevestigde de vertegenwoordiger van de formateur.

“We willen geen ‘inclusie’ die betekent: trek je plan”, is de stelling die GRIP poneert.  “We willen een echte inclusieve samenleving, waarbij er volop ingezet wordt op ondersteuning en aanpassingen. Dat zijn onze mensenrechten, zoals trouwens ook vastgelegd in het VN-Verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap.” GRIP heeft hierover een kort gesprek gehad met de ondervoorzitter van de N-VA, Lorin Parys, die deze boodschap in ontvangst nam als vertegenwoordiger van de formateur, Bart De Wever.

Lorin Parys  had een duidelijke boodschap: “De volgende weken zal inclusie zeker een aandachtspunt zijn bij de regeringsonderhandelingen. Ik zal de bekommernissen overmaken aan de formateur. De regeringsonderhandelingen zitten nog in een vroege fase, maar we hebben de vraag goed gehoord.”

Vlaanderen heeft een lange traditie om mensen met een handicap door te verwijzen naar aparte instellingen en voorzieningen, naast de gewone samenleving. GRIP erkent dat een omslag niet van vandaag op morgen gerealiseerd kan worden, maar vraagt een duidelijke visie en werkwijze voor de toekomst.

GRIP bevestigde een open houding ervaren te hebben om de bekommernissen op de gesprekstafel te leggen.

LD

Nieuwsbrieven

Blijf op de hoogte

Wil je op de hoogte blijven van onze activiteiten? Schrijf je in voor de nieuwsbrief.

* verplicht veld

Geen logica tussen starterskorting en vereiste verdienste bij VOP

Geen logica tussen starterskorting en vereiste verdienste bij VOP

Via de starterskorting wil de regering het ondernemerschap stimuleren. De sociale bijdragen van startende zelfstandigen, die bij het begin van hun activiteit vaak lage inkomsten hebben, kan verminderd worden.

Wie komt in aanmerking?

De kortingsmaatregel geldt voor alle startende zelfstandigen die zich op 1 april 2018 in het eerste tot en met het vierde kwartaal van activiteit bevinden, zijnde:

 • Alle startende zelfstandigen in hoofdberoep
 • Alle zelfstandigen in bijberoep die de aansluiting wijzigen naar hoofdberoep
 • Alle student-zelfstandigen die de aansluiting wijzigen naar hoofdberoep

De startende zelfstandige mag de 20 kwartalen voorafgaand aan de starterskorting geen zelfstandige in hoofdberoep geweest zijn.

Bedragen

De sociale bijdragen worden berekend op basis van het jaarlijks belastbaar inkomen. Als starter betaal je de eerste drie jaar normaal een minimumbijdrage van 715,64 euro per kwartaal.

Met de kortingsmaatregel, kan deze voorlopige kwartaalbijdrage verminderd worden tot één van de volgende bedragen:

 • 369,57 euro als het geschatte netto beroepsinkomen maximum 6.997,55 euro bedraagt of
 • 477,10 euro als het geschatte netto beroepsinkomen tussen 6.997,56 euro en 9.033,67 euro bedraagt
 • Bedraagt het geschatte netto beroepsinkomen meer dan  9.033,67 euro is er geen vermindering en betaalt de starter normaliter de gewone minimumbijdrage van 715,64 euro

Als de starter in dat eerste jaar toch meer verdient, dan moet de starter een oplage alsook een boete betalen.

Aanvragen

De starterskorting dient schriftelijk en gemotiveerd aangevraagd te worden bij jouw sociaal verzekeringsfonds.

Logica VOP?

Is het logisch dat je met een inkomen van 6.997,55 Euro een starterskorting kan verkrijgen en dat de VOP-regeling vraagt dat 13.500 Euro verdiend moet worden om een VOP-ondersteuning te verkrijgen?

Wil je meer uitleg over de VOP, ga dan naar de “regelgeving PMH” en scrol wat naar beneden tot “Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP) voor zelfstandigen met een arbeidshandicap” op onze website.

LD

 

Nieuwsbrieven

Blijf op de hoogte

Wil je op de hoogte blijven van onze activiteiten? Schrijf je in voor de nieuwsbrief.

* verplicht veld

Nieuwe tool simuleert te verwachten inkomen ondernemer

Nieuwe tool simuleert te verwachten inkomen ondernemer

Het blijkt dat veel kandidaat-ondernemers aan de ondernemingsloketten vragen stellen over hun te verwachten netto-inkomen. Door de ontwikkeling van een desbetreffende calculator heeft dienstengroep Xerius hierop ingespeeld en proberen ze een indicatie van het inkomen te geven.

De calculator houdt onder meer rekening met aftrekbare kosten (gsm, boekhouder, wagen,…) een aanvullend pensioen en sociale bijdragen. Maar het blijft natuurlijk een indicatie en geen exacte wetenschap. www.brutonetto.xerius.be

Nieuwsbrieven

Blijf op de hoogte

Wil je op de hoogte blijven van onze activiteiten? Schrijf je in voor de nieuwsbrief.

* verplicht veld

Assistentie thuis en op de werkvloer

Assistentie thuis en op de werkvloer

Op 4 oktober 2018 organiseerde Talenticap in de gebouwen van de VDAB te Gent een studiedag over assistentie. Assistentie op de werkvloer, maar ook assistentie om tijdig uit bed te geraken en zich naar het werk te verplaatsen.

We zetten we de mogelijkheden nog even op een rijtje.

1. Drie verschillende vormen van assistentie

Ondersteuning via diensten

Kenmerken

Ondersteuner wordt ingezet door de dienst:

 • Geen werving nodig en geen loonadministratie
 • PMH kiest de ondersteuner niet

Dienst staat in voor de vorming van ondersteuner:

 • Handicapspecifiek
 • Verzorgend
 • Emancipatorisch

Dienst bepaalt richtlijnen en taken waarvoor ondersteuner wordt ingezet:

 • Meeste taken zijn beperkt tot thuissituatie

Dienst spreekt uren en frequentie af:

 • Enkel wanneer PMH zelf thuis is
 • In functie van bezetting van ondersteuners binnen de dienst

Dienst bepaalt de verloning van de ondersteuning:

 • Prijs van ondersteuning die wordt aangerekend is vaak gebaseerd op eigen inkomen van PMH

 

Voorbeelden

 • Gezinszorg
 • Thuisverpleging (RIZIV)
 • Klusjesdienst
 • Vervoer: Minder Mobiele Centrale / Taxi Hendriks / MAF-Vlaanderen
 • Poetsdienst (mogelijk via dienstencheques)
 • Wijkklussen (vroegere PWA diensten)
 • Diensten Persoonlijke Assistentie (vanuit VAPH aanbieders)

 

PMH is opdrachtgever van ondersteuning

Kenmerken

PMH is geen werkgever:

 • PMH betaalt geen gewaarborgd loon bij ziekte
 • PMH betaalt geen opzegvergoeding aan ondersteuner bij stoppen van samenwerking

PMH is wel opdrachtgever:

 • PMH bepaalt taken, ook buitenshuis
 • PMH heeft ook vat op bepaling van aantal uren/week en frequentie
 • Ondersteuner kan door PMH gekozen/aangebracht worden
 • Ondersteuner is flexibel in te zetten (tijd en plaats)

Ondersteuner is geen personeelslid van PMH:

 • Geen verantwoordelijkheden ivm RSZ en tewerkstelling
 • Geen overeenkomst met de PMH, wel met dienst
 • Administratie voor PMH is beperkt
 • Kosten worden vergoed via factuur zoals afgesproken tussen PMH en dienst die de ondersteuner inzet

 

Voorbeelden

Assistentie via uitzendkantoor:

 • Flexibel in te zetten, ook tijdens weekends, zondagen,…
 • Opgeleid en verzekerd door uitzendkantoor
 • Minimaal blokken van 3u/dag
 • Inkomsten van ondersteuner, volwaardig loon

Assistentie via vrijwilligersservice:

 • Inkomsten onbelastbaar voor ondersteuner, maar laag
   • Max 34 euro/dag per VW
   • Max 1361 euro/jaar per VW
 • Geen vaste afspraken, geen vast engagement
 • Taken beperkt als VW

Assistentie via wetgeving bijklussen via platform deeleconomie (vb. Helpper):

 • Ondersteuner is een Helpper, PMH is Helppie
 • Via digitaal platform matchen
 • Iedereen kan een helpper worden. Alle helppers worden gescreend door Helpper
 • De helpper kan onder de wetgeving bijklussen max. 6130 euro/jaar onbelast bijklussen. Dit komt neer op gemiddeld 13u/week mocht de helpper iedere week van het jaar helpen
 • Een helpper is geen vrijwilliger, hij ontvangt een bijverdienste (geen loon)
 • De administratie en verzekering wordt geboden door het platform Helpper
 • De helppie betaalt:
  • eenmalig 10 euro bij de inschrijving
  • 9 euro/ uur of 4,5 euro/30 min
 • Met PVB of PAB 10 euro/maand met prestaties
 • De helpper ontvangt 7 euro/uur of 3,50 euro/30min
 • 2 euro gaat naar verzekerings- en administratieve kosten

Werkgever van ondersteuning

Kenmerken

PMH meer eigen regie, meer plichten en verantwoordelijkheden:

 • PMH kiest de persoon die hij/zij tewerkstelt
 • Rechtstreekse onderhandeling ondersteuningskost tussen PMH en ondersteuner
 • PMH bepaalt soort taken, plaats en frequentie
 • PMH is verantwoordelijk voor alle administratie, de tewerkstelling en de concrete afspraken met ondersteuner

 

Voorbeelden

Assistent is werknemer van PMH:

 • Tewerkstelling via overeenkomst en aansluiting met sociaal secretariaat, PC 337
 • Arbeidsovereenkomst
 • Studentencontract
 • Takenovereenkomst
 • Korting RSZ bij eerste 5 werknemers

Assistent is zelfstandige via overeenkomst en ondernemingsnummer:

 • Ondernemingsnummer moet NACE code vervatten die zorg gerelateerd is (8810x)
 • Therapeuten – mits attestering geen tussenkomst RIZIV
 • Ondernemingsnummer moet gerelateerd zijn aan de taak (ramenwasser / klusser / vervoer)

Assistent is iemand die bijklust van burger tot burger:

 • Assistent moet minimaal 4/5evaste job hebben, zelfstandig of gepensioneerd zijn
 • Assistent mag max 500 euro/maand onbelastbaar bijklussen en jaarlijks 6130 euro/jaar
 • Assistent moet zelf inkomsten aangeven en moet zelf voor een verzekering zorgen
 • Het dienen occasionele klussen te zijn (vb. niet elke week of elke maand dezelfde opdracht)

Assistent via Flexi-Job:

 • Enkel als PMH zelf een bedrijf heeft waarin flexi-jobs toegelaten, dat zijn:
  • Broodbakkerijen
  • Handel in voedingswaren
  • Zelfstandige kleinhandel
  • Bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren
  • Middelgrote levensmiddelenbedrijven
  • Grote kleinhandelszaken
  • Warenhuizen
  • Kappersbedrijf & schoonheidszorgen
  • Fitness/bodybuilding
  • Hotelbedrijf
  • Uitzendarbeid
 • Tewerkstelling dient niet in blokken van 3u achtereen te gebeuren
 • Het brutoloon is ook het nettoloon
 • Jobs voor gepensioneerden of mensen die reeds minimum een 4/5e baan hebben bij één of meerdere andere werkgevers
 • Werkgeversbijlage van 25% verschuldigd
 • Uurloon moet minimum 10,08 euro bedragen

Meer info bij de RSZ-diensten

 

2. Andere bronnen van ondersteuning

Gebarentolken voor mensen met auditieve handicap

 • Vraag lijkt groter dan aanbod
 • Moet steeds aangevraagd en ingepland worden
 • Maximaal 18 tolkuren per persoon in privéomstandigheden (uitbreiding mogelijk tot 36 tolkuren maar dit moet jaarlijks worden aangevraagd)
 • Tolkuren in werkomstandigheden betreft 10% van de effectieve werktijd (uitbreiding via VDAB mogelijk tot 20 of 30%)

Hulpmiddelen via VAPH

 • VAPH Referte lijst
 • Speciale Commissie indien niet in Referte lijst

Werkpost aanpassingen via VDAB

 • Arbeidshandicap
 • Heel specifiek, afhankelijk van ergonomie
 • Specifiek voor werk

 

3. Financiële bronnen voor ondersteuning

VOP aan te vragen bij de Vlaamse overheid (Departement Werk en Sociale Economie – WSE)

 • Betoelaging voor rendementsverlies bij personen met arbeidshandicap
 • Vrij te besteden / werkgever beslist
 • Voor werknemers met arbeidshandicap = percentage van loon
 • Voor ondernemers met arbeidshandicap = percentage van Gewaarborgd Gemiddeld Maandinkomen (gedurende twintig kwartalen)
 • Beide betoelagingen zijn degressief in tijd

Mantelzorgpremie via Vlaamse Zorgkas

 • 130 euro/maand
 • Minimaal 35 ptn op BEL schaal
 • Besteding niet te verantwoorden

BOB via Vlaamse Zorgkas (300 euro/maand)

 • Voorlopig geen aanvraagprocedure
   • Enkel een beperkt aantal heel lang wachtende
   • Besteding niet te verantwoorden

PVB Zorgbudget vanuit het VAPH

 • 12 budget categorieën van 10’-87’
 • Meer dan 14.000 wachtenden
 • Momenteel toekenning op basis van schrijnendheid
   • Actieve persoon met netwerk?
   • PMH die werkt?
 • Niet combineerbaar met BOB of Mantelzorgpremie
 • Besteding moet verantwoord worden
   • administratieve en inhoudelijke inspectie
 • Overeenkomsten van assistentie en taken van assistenten vereisen goedkeuring VAPH

Nieuwsbrieven

Blijf op de hoogte

Wil je op de hoogte blijven van onze activiteiten? Schrijf je in voor de nieuwsbrief.

* verplicht veld

Nieuwe vennootschapswetgeving

Nieuwe vennootschapswetgeving

Minder verschillende vormen

Sinds 1 mei is er een nieuwe vennootschapswetgeving van kracht geworden. Er zijn nu nog 4 vennootschapsvormen : de bv, de nv, de coöperatieve vennootschap en de maatschap. Alle bestaande vennootschappen moeten tegen 1 januari 2020 in één van die rechtsvormen ondergebracht worden. De dwingende bepalingen worden dan van toepassing, ook al zijn de statuten nog niet aangepast. Die laatste aanpassing dient te gebeuren bij de eerstkomende statutenwijziging en dit ten allerlaatste op 1 januari 2024.

Wijzigingen

Zonder volledig te willen zijn, zetten we een aantal belangrijke wijzigingen op een rijtje :

 • De huidige bvba wordt vervangen door de bv. Beiden hebben de bedoeling om de privébezittingen van de ondernemer af te schermen van het bedrijfsvermogen. Voor het oprichten van een bv is geen maatschappelijk kapitaal nodig. Wel dient er een toereikend aanvangsvermogen te zijn. Maar dat kan in de vorm van kapitaal, leningen, knowhow als inbreng in natura.
 • De coöperatieve vennootschap wordt alleen nog voorbehouden voor het ondernemen via het coöperatief gedachtengoed. Beoefenaars van vrije beroepen die zich in die vorm willen groeperen om er dan soepel te kunnen in- en uitstappen, zullen een andere oplossing (omvorming naar bv?) dienen te kiezen.
 • In de nieuwe regels voor een nv zitten er vooral oplossingen voor de overdracht van een familiebedrijf aan de kinderen. De aandelen kunnen immers aan de kinderen geschonken worden en de pater familias kan aangeduid worden als enige bestuurder.
 • Voortaan vallen ook vzw’s onder het nieuwe wetboek. Ze kunnen, net als andere vennootschappen, winstgevende activiteiten uitoefenen. Maar het blijft verboden om de winst uit te keren.
 • Stichtingen kunnen worden opgericht om een vermogen te gebruiken voor een belangeloos doel. Tot nu toe moest een Belgische stichting steeds drie bestuurders hebben. Onder de nieuwe regels kan één bestuurder volstaan.

Nieuwsbrieven

Blijf op de hoogte

Wil je op de hoogte blijven van onze activiteiten? Schrijf je in voor de nieuwsbrief.

* verplicht veld

RSZ-gids voor startende ondernemers

RSZ-gids voor startende ondernemers

Enkele weken geleden heeft de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) een nieuwe website gelanceerd. Deze heeft tot doel om ondernemers die overwegen om werkgever te worden, te ondersteunen in hun beslissing.

Het is niet altijd eenvoudig om zicht te krijgen op de verplichtingen die het werkgeverschap met zich meebrengt. Veelal zit informatie verspreid over veel verschillende informatiebronnen. Op www.ikwilaanwerven.be  dienen ondernemers nu een overzicht te vinden van alles wat ze moeten weten om iemand in dienst te nemen. Contracten, verzekeringen, sociale verplichtingen, het komt allemaal aan bod. Deze checklist kan helpen om bepaalde aspecten niet uit het oog te verliezen.

Eén van de belangrijkste vragen is natuurlijk de kostprijs van een werknemer. Op de website kreeg die vraag dan ook een prominente plaats. Ondernemers vinden er werknemersprofielen die typisch zijn voor hun sector. Elk profiel is voorzien van een prijskaartje dat niet alleen de totale loonkosten toont, maar ook de kostenposten waarmee het totale bedrag is opgebouwd. De kosteninschatting houdt niet alleen rekening met het loon en de sociale bijdragen, maar ook met andere kosten zoals verzekeringen en RSZ-verminderingen. Alleen spijtig dat er in dit opzet geen plaats is voor tussenkomsten zoals de VOP-premie bij het aanwerven van een persoon met een arbeidshandicap.

Maar wie er wil gebruik van maken, kan terecht op: www.ikwilaanwerven.be

Nieuwsbrieven

Blijf op de hoogte

Wil je op de hoogte blijven van onze activiteiten? Schrijf je in voor de nieuwsbrief.

* verplicht veld

Bewogen jaar voor DG Personen met een handicap

Bewogen jaar voor DG Personen met een handicap

Net op de valgreep viel het jaarverslag 2017 van het DG Personen met een handicap in onze mailbox.  Het blijkt een jaar vol veranderingen te zijn geweest. Begin 2017 schakelde de dienst over op nieuwe software voor de behandeling van hun dossiers. Na tal van technische problemen keerde ze noodgedwongen terug naar het oude programma. De Vlaamse ‘Tegemoetkoming voor Hulp aan Bejaarden’-dossiers (THAB) werden overgedragen naar de zorgkassen, dit samen met een deel van het personeel. Er volgde echter geen verbetering in de dienstverlening, maar een achteruitgang door een te hoge werkdruk en tal van technische problemen.

Wie in 2017 een dossier indiende, moest gemiddeld 7 maanden wachten op de behandeling van hun dossier. Dat is anderhalve maand langer dan in 2016. Door de technische problemen met de nieuwe software werden er zelfs 28 procent minder dossiers afgewerkt dan het jaar daarvoor. Toch was het aantal personen dat een Inkomenvervangende- of Integratietegemoetkoming (IVT of IT) ontvangt nog nooit zo hoog: 182.895. Een stijging van 2 procent tegenover 2016. De grootste stijging gebeurde bij  de 65-plussers met 6,6 procent.

Sinds 1 januari 2017 worden de THAB-dossiers administratief dus afgehandeld door de zorgkassen. Omdat een deel van het personeel de overgedragen dossiers volgde, werden er 38 nieuwe mensen tewerkgesteld. Desondanks kampte de dienst met een grote achterstand bij het behandelen van de dossiers. Omwille van deze problemen was de DG Personen met een handicap zeer moeilijk te bereiken. Zo bleven in 2017 gemiddeld 66 procent van de telefonische oproepen onbeantwoord. Door de overschakeling op een nieuw systeem voor de behandeling van de contactformulieren werden er tijdens de maand juli zelfs geen contactformulieren behandeld.

In de mailbox regende het klachten. Naar aanleiding van de verschillende problemen werkte de dienst een ‘stabilisatieplan’ uit. Het doel is om de diensteverlening in de komende 2 tot 3 jaar te verbeteren. Zo werd er in 2017 al gewerkt aan de herwerking van ‘My handicap’, de online tool om aanvragen bij DG Personen met een handicap in te dienen. De dienst wil een tool ontwikkelen waarin de mensen zowel aanvragen kunnen indienen als dossiers raadplegen. Tot nu toe gebeurde dit via aparte tools.

In het jaarverslag erkend de dienst dat ze nog een lange weg te gaan hebben, maar ze laten weten dat de wil om te verbeteren aanwezig is.

Nieuwsbrieven

Blijf op de hoogte

Wil je op de hoogte blijven van onze activiteiten? Schrijf je in voor de nieuwsbrief.

* verplicht veld

Onbelast bijklussen

Onbelast bijklussen

Vanaf 15 juli 2018 mag je tot 510 euro per maand onbelast bijklussen. Dit door taken te volbrengen in een vereniging of klusjes te doen bij kennissen, vrienden of familieleden. Wie wil bijklussen moet wel aan bepaalde voorwaarden voldoen en niet alle taken tellen als bijklussen.

Onbelast bijklussen is enkel mogelijk voor werknemers die minstens 4/5e  werken, zelfstandigen in hoofdberoep en gepensioneerden. Daarnaast zijn de activiteiten die in aanmerking komen vastgelegd op verschillende officiële lijsten. Niet elke activiteit past dus zomaar in deze nieuwe wetgeving.

Zelf bijklussen

Wie zelf wilt bijklussen en voldoet aan de voorwaarden kan dit bij:

 • Een vereniging of openbaar bestuur
 • Een andere burger
 • Een deeleconomie platform

Bijklussen mag echter niet bij je baas of bij iemand aan wie je al diensten levert. Er gelden ook verschillende regels voor de verschillende situaties. Bij verenigingswerk moet de vereniging de aangifte doen, bij diensten tussen burgers is dit de bijklusser.

De inkomsten die je met bijklussen verdient bij verenigingen en andere burgers mogen samen niet meer dan 510 euro per maand bedragen. Voor een deeleconomie platvorm geldt deze limiet niet, maar het totaal mag nooit tot boven 6.000 euro per kalender jaar bedragen. De activiteiten moeten ook steeds vermeld staan op de officiële lijsten, anders geldt de bijklusregeling niet.

Onbelast bijklussen voor personen met een VAPH-budget

Mensen die een over een VAPH-budget beschikken, kunnen van de nieuwe regeling gebruik maken. Taken zoals kleine huishoudelijke activiteiten en assistentie bij verplaatsingen zijn bijvoorbeeld voorzien.

 De regeling is hier duidelijk, je mag niet bijklussen voor je werkgever. Een assistent die werkt op basis van een arbeidscontract kan dus niet ingeschakeld worden door de budgethouder voor onbelast bijklussen. Een vrijwilliger kan wel tot 510 euro per maand onbelast ingeschakeld worden. Alle arbeidsrechtelijke verplichtingen verlopen dan verder via de regels van het onbelast bijklussen.

Meer informatie

Zoals eerder vermeld gelden voor de verschillende situaties verschillende regels. Het is dus belangrijk om je goed te informeren. Details en meer informatie over de nieuwe bijklusregeling vind je op: www.bijklussen.be 

Nieuwsbrieven

Blijf op de hoogte

Wil je op de hoogte blijven van onze activiteiten? Schrijf je in voor de nieuwsbrief.

* verplicht veld

Boer met dwarslaesie (en 829 kalveren)

Boer met dwarslaesie (en 829 kalveren)

Stel; na een verpletterende val zit je met een hoge dwarslaesie. Is het dan een logische gedachte om vanuit je rolstoel 829 vleeskalveren te gaan houden? Boer Rein Kroneman uit Nunspeet vond van wel. En deed het dus dan maar ook.

Foto: Richard van Herwaarden

Rein Kroneman is een bezig mannetje. Altijd al geweest. Stammend uit een agrarisch geslacht wilde hij het familiebedrijf voortzetten en uitbreiden. Daarnaast zat hij als metselaar annex timmerman in de bouw. Tijdens die werkzaamheden ging het in 2007 afgrijselijk mis. Van een hoogte van vijf meter viel hij door een dak en tijdens zijn val kwam hij in aanraking met een stalen veevoederbuis om tenslotte op de betonnen stalvloer neer te kwakken. De schade aan de toen 39-jarige Kroneman was meer dan aanzienlijk; op drie plaatsen, C2, C6 en C7, was zijn nek gebroken en op zes punten was er sprake van botbreuken, inclusief een schedelbasisfractuur. Het leidde tot een ziekenhuisverblijf van drie maanden, waarin een aantal longontstekingen en helse pijnen zijn fysiek verder ondermijnden. Na die drie maanden kon hij aan zijn revalidatie beginnen in het Utrechtse revalidatiecentrum De Hoogstraat.

Knokken in het revalidatiecentrum
Rein: “De eerste week had ik het daar – met name mentaal – verschrikkelijk moeilijk. Maar op een gegeven moment kreeg ik toch de kick van ‘We gaan ervoor!’, want het leven houdt niet op na een ongeval of een dwarslaesie. Vanaf dat moment heb ik keihard geknokt en een hele goede tijd gehad in het revalidatiecentrum. De artsen en het personeel zijn daar enorm inspirerend en ik had ook geweldig veel steun aan mijn vrouw, mijn gezin en mijn geloof. Bovendien heb ik tijdens mijn revalidatie zo’n 1000 kaarten gehad. Dit alles bij elkaar had een hele positieve uitwerking op mijn revalidatie.”

Om zich te oriënteren op het mogelijk voortzetten van zijn veeteeltbedrijf, bezocht Kroneman een kippenboer met een lage dwarslaesie in de Flevopolder. Rein: “Die man sprong in een vloek en een zucht op zijn quad en scheurde ermee weg. Ik dacht: ‘Wat jij met een lage laesie kan, kan ik met een hoge! Moet jíj eens even opletten!’”

Dit artikel komt uit Support Magazine augustus 2018, een Nederlands tijdschrift over het leven en werken met een handicap. Benieuwd naar meer? www.supportmagazine.nl/proefnummer-aanvragen/

Nieuwsbrieven

Blijf op de hoogte

Wil je op de hoogte blijven van onze activiteiten? Schrijf je in voor de nieuwsbrief.

* verplicht veld