Bewogen jaar voor DG Personen met een handicap

Bewogen jaar voor DG Personen met een handicap

Net op de valgreep viel het jaarverslag 2017 van het DG Personen met een handicap in onze mailbox.  Het blijkt een jaar vol veranderingen te zijn geweest. Begin 2017 schakelde de dienst over op nieuwe software voor de behandeling van hun dossiers. Na tal van technische problemen keerde ze noodgedwongen terug naar het oude programma. De Vlaamse ‘Tegemoetkoming voor Hulp aan Bejaarden’-dossiers (THAB) werden overgedragen naar de zorgkassen, dit samen met een deel van het personeel. Er volgde echter geen verbetering in de dienstverlening, maar een achteruitgang door een te hoge werkdruk en tal van technische problemen.

Wie in 2017 een dossier indiende, moest gemiddeld 7 maanden wachten op de behandeling van hun dossier. Dat is anderhalve maand langer dan in 2016. Door de technische problemen met de nieuwe software werden er zelfs 28 procent minder dossiers afgewerkt dan het jaar daarvoor. Toch was het aantal personen dat een Inkomenvervangende- of Integratietegemoetkoming (IVT of IT) ontvangt nog nooit zo hoog: 182.895. Een stijging van 2 procent tegenover 2016. De grootste stijging gebeurde bij  de 65-plussers met 6,6 procent.

Sinds 1 januari 2017 worden de THAB-dossiers administratief dus afgehandeld door de zorgkassen. Omdat een deel van het personeel de overgedragen dossiers volgde, werden er 38 nieuwe mensen tewerkgesteld. Desondanks kampte de dienst met een grote achterstand bij het behandelen van de dossiers. Omwille van deze problemen was de DG Personen met een handicap zeer moeilijk te bereiken. Zo bleven in 2017 gemiddeld 66 procent van de telefonische oproepen onbeantwoord. Door de overschakeling op een nieuw systeem voor de behandeling van de contactformulieren werden er tijdens de maand juli zelfs geen contactformulieren behandeld.

In de mailbox regende het klachten. Naar aanleiding van de verschillende problemen werkte de dienst een ‘stabilisatieplan’ uit. Het doel is om de diensteverlening in de komende 2 tot 3 jaar te verbeteren. Zo werd er in 2017 al gewerkt aan de herwerking van ‘My handicap’, de online tool om aanvragen bij DG Personen met een handicap in te dienen. De dienst wil een tool ontwikkelen waarin de mensen zowel aanvragen kunnen indienen als dossiers raadplegen. Tot nu toe gebeurde dit via aparte tools.

In het jaarverslag erkend de dienst dat ze nog een lange weg te gaan hebben, maar ze laten weten dat de wil om te verbeteren aanwezig is.

Nieuwsbrieven

Blijf op de hoogte

Wil je op de hoogte blijven van onze activiteiten? Schrijf je in voor de nieuwsbrief.

* verplicht veld

Onbelast bijklussen

Onbelast bijklussen

Vanaf 15 juli 2018 mag je tot 510 euro per maand onbelast bijklussen. Dit door taken te volbrengen in een vereniging of klusjes te doen bij kennissen, vrienden of familieleden. Wie wil bijklussen moet wel aan bepaalde voorwaarden voldoen en niet alle taken tellen als bijklussen.

Onbelast bijklussen is enkel mogelijk voor werknemers die minstens 4/5e  werken, zelfstandigen in hoofdberoep en gepensioneerden. Daarnaast zijn de activiteiten die in aanmerking komen vastgelegd op verschillende officiële lijsten. Niet elke activiteit past dus zomaar in deze nieuwe wetgeving.

Zelf bijklussen

Wie zelf wilt bijklussen en voldoet aan de voorwaarden kan dit bij:

 • Een vereniging of openbaar bestuur
 • Een andere burger
 • Een deeleconomie platform

Bijklussen mag echter niet bij je baas of bij iemand aan wie je al diensten levert. Er gelden ook verschillende regels voor de verschillende situaties. Bij verenigingswerk moet de vereniging de aangifte doen, bij diensten tussen burgers is dit de bijklusser.

De inkomsten die je met bijklussen verdient bij verenigingen en andere burgers mogen samen niet meer dan 510 euro per maand bedragen. Voor een deeleconomie platvorm geldt deze limiet niet, maar het totaal mag nooit tot boven 6.000 euro per kalender jaar bedragen. De activiteiten moeten ook steeds vermeld staan op de officiële lijsten, anders geldt de bijklusregeling niet.

Onbelast bijklussen voor personen met een VAPH-budget

Mensen die een over een VAPH-budget beschikken, kunnen van de nieuwe regeling gebruik maken. Taken zoals kleine huishoudelijke activiteiten en assistentie bij verplaatsingen zijn bijvoorbeeld voorzien.

 De regeling is hier duidelijk, je mag niet bijklussen voor je werkgever. Een assistent die werkt op basis van een arbeidscontract kan dus niet ingeschakeld worden door de budgethouder voor onbelast bijklussen. Een vrijwilliger kan wel tot 510 euro per maand onbelast ingeschakeld worden. Alle arbeidsrechtelijke verplichtingen verlopen dan verder via de regels van het onbelast bijklussen.

Meer informatie

Zoals eerder vermeld gelden voor de verschillende situaties verschillende regels. Het is dus belangrijk om je goed te informeren. Details en meer informatie over de nieuwe bijklusregeling vind je op: www.bijklussen.be 

Nieuwsbrieven

Blijf op de hoogte

Wil je op de hoogte blijven van onze activiteiten? Schrijf je in voor de nieuwsbrief.

* verplicht veld

Boer met dwarslaesie (en 829 kalveren)

Boer met dwarslaesie (en 829 kalveren)

Stel; na een verpletterende val zit je met een hoge dwarslaesie. Is het dan een logische gedachte om vanuit je rolstoel 829 vleeskalveren te gaan houden? Boer Rein Kroneman uit Nunspeet vond van wel. En deed het dus dan maar ook.

Foto: Richard van Herwaarden

Rein Kroneman is een bezig mannetje. Altijd al geweest. Stammend uit een agrarisch geslacht wilde hij het familiebedrijf voortzetten en uitbreiden. Daarnaast zat hij als metselaar annex timmerman in de bouw. Tijdens die werkzaamheden ging het in 2007 afgrijselijk mis. Van een hoogte van vijf meter viel hij door een dak en tijdens zijn val kwam hij in aanraking met een stalen veevoederbuis om tenslotte op de betonnen stalvloer neer te kwakken. De schade aan de toen 39-jarige Kroneman was meer dan aanzienlijk; op drie plaatsen, C2, C6 en C7, was zijn nek gebroken en op zes punten was er sprake van botbreuken, inclusief een schedelbasisfractuur. Het leidde tot een ziekenhuisverblijf van drie maanden, waarin een aantal longontstekingen en helse pijnen zijn fysiek verder ondermijnden. Na die drie maanden kon hij aan zijn revalidatie beginnen in het Utrechtse revalidatiecentrum De Hoogstraat.

Knokken in het revalidatiecentrum
Rein: “De eerste week had ik het daar – met name mentaal – verschrikkelijk moeilijk. Maar op een gegeven moment kreeg ik toch de kick van ‘We gaan ervoor!’, want het leven houdt niet op na een ongeval of een dwarslaesie. Vanaf dat moment heb ik keihard geknokt en een hele goede tijd gehad in het revalidatiecentrum. De artsen en het personeel zijn daar enorm inspirerend en ik had ook geweldig veel steun aan mijn vrouw, mijn gezin en mijn geloof. Bovendien heb ik tijdens mijn revalidatie zo’n 1000 kaarten gehad. Dit alles bij elkaar had een hele positieve uitwerking op mijn revalidatie.”

Om zich te oriënteren op het mogelijk voortzetten van zijn veeteeltbedrijf, bezocht Kroneman een kippenboer met een lage dwarslaesie in de Flevopolder. Rein: “Die man sprong in een vloek en een zucht op zijn quad en scheurde ermee weg. Ik dacht: ‘Wat jij met een lage laesie kan, kan ik met een hoge! Moet jíj eens even opletten!’”

Dit artikel komt uit Support Magazine augustus 2018, een Nederlands tijdschrift over het leven en werken met een handicap. Benieuwd naar meer? www.supportmagazine.nl/proefnummer-aanvragen/

Nieuwsbrieven

Blijf op de hoogte

Wil je op de hoogte blijven van onze activiteiten? Schrijf je in voor de nieuwsbrief.

* verplicht veld

Loondispensatie, minder dan het minimumloon

Loondispensatie, minder dan het minimumloon

Loondispensatie

De tijd dat Nederland een gidsland was, ligt ondertussen reeds een tijdje achter ons. Eén van de opdrachten van Talenticap is sensibiliseren. Wij willen echter zeker niet onze overheid sensibiliseren om het Nederlandse voorbeeld te volgen.

In een ander artikel in deze nieuwsbrief werd er reeds naar verwezen. De Nederlandse staatssecretaris Van Ark heeft het plan opgevat om de mogelijkheid te bieden personen met een arbeidshandicap minder dan het wettelijk minimumloon te betalen. Volgens deze bewindsvrouw zullen werkgevers daardoor bereid zijn om meer mensen met een beperking aan te nemen.

Voor een werknemer van 22 jaar of ouder met een fulltime job bedraagt het Nederlandse minimumloon 1578 Euro bruto per maand. De meeste personen met een arbeidshandicap werken in Nederland echter maar deeltijds en verdienen dus maar een deel van dat bedrag.

Momenteel komen de Nederlandse gemeenten tussen met een loonkostensubsidie zodat het mogelijke rendementsverlies kan gecompenseerd worden. In het voorstel van staatssecretaris Van Ark zal de loonkostensubsidie verdwijnen. Werkgevers zullen betalen volgens de daadwerkelijke productiviteit van de werknemer.

De werknemers met een arbeidshandicap zullen een bijstandsuitkering kunnen aanvragen in hun gemeente ( tot 70 procent van het minimumloon) en mogen daarbovenop hun loon behouden tot ze op het volledige wettelijk minimumloon voor het aantal gewerkte uren zitten. Dat noemt dan ‘loondispensatie’.

Dispensatie betekent dat er toestemming is om van de regels af te wijken. In dit geval houdt het in dat mensen met een bijstandsuitkering iets mogen verdienen. Normaal gesproken kon dit tot op heden niet. De nieuwe regels gaan dan ook niet gelden voor mensen die al een job hebben. Mensen met een arbeidshandicap die nieuw zijn op de arbeidsmarkt kunnen er mee te maken krijgen.

 

Tegenwind

Bij een hoorzitting in de Nederlandse Tweede Kamer bleek dat bijna iedereen die met de uitvoering van de dispensatieregeling te maken krijgt er tegen gekant is. Vooral de gemeenten die de regels moeten uitvoeren, en personen met een arbeidshandicap zelf, hebben bezwaren. Personen met een handicap zullen door hun lager loon minder aanvullend pensioen opbouwen en geen recht meer hebben op een werkeloosheidsvergoeding. Verder zal het voor hen persoonlijk een papierwinkel aan werk meebrengen.

Volgens het College voor de Rechten van de Mens is er sprake van discriminatie. Ook de werkgevers zijn niet 100 procent te vinden voor het voorstel  Van Ark. Zij willen een regeling die minder ingewikkeld is en dat hoeft niet per se deze van de loondispensatie te zijn. Ze zijn ook gevoelig voor de kritische bedenkingen van andere betrokkenen.

Het Nederlandse Centraal Planbureau (CPB) stelt dat de dispensatieregeling er niet toe zal leiden dat er meer mensen met een arbeidshandicap aan het werk geraken. Voor een deel van de mensen met een beperking zal de regeling financieel immers minder interessant zijn en zij zullen minder gemotiveerd zijn om aan het werk te gaan.

 

Acties

‘Wij staan op!” een jongerenvereniging van personen met een handicap heeft een petitieactie gestart tegen het initiatief van de staatssecretaris.  Verder vormt er zich een breed front van allerlei organisaties die zich tegen het plan verzetten. Deze organisaties dringen aan op een constructief gesprek met de staatssecretaris. Reeds in april beloofde de staatssecretaris om met de betrokken instanties rond de tafel te gaan zitten.

Te volgen zou ik zeggen. En daarmee bedoel ik zeker niet dat we in België ook dergelijke maatregelen dienen te nemen!

Nieuwsbrieven

Blijf op de hoogte

Wil je op de hoogte blijven van onze activiteiten? Schrijf je in voor de nieuwsbrief.

* verplicht veld

GRIP en de mirakelactiviteiten

GRIP en de mirakelactiviteiten

 

Inspiratiedag: echt werk

Op maandag 28 mei werkten we, vanuit Talenticap, mee aan een inspiratiedag van vzw Grip. Grip is een organisatie die opkomt voor de gelijke kansen van personen met een beperking.

De inspiratiedag kreeg de titel “ (op weg naar) echt werk” en kwam er vanuit de vaststelling dat mensen met een handicap het in Vlaanderen moeilijk hebben om aan echt werk te geraken. Grip zoekt dus naar mogelijkheden om het recht op echt werk toch waar te maken, dit zoals het ook is vastgelegd in artikel 27 van het VN-Verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap.

Op de inspiratiedag werd stil gestaan bij het spanningsveld tussen dit recht op werk en de huidige situatie in Vlaanderen. Met een aantal praktijkvoorbeelden werd gekeken naar stappen en mogelijkheden voor echt werk.

Er waren getuigenissen van ervaringsdeskundigen en een reflectie van Hanne Vandenbussche, die assistente is bij de vakgroep orthopedagogie van de RUG. En, zoals reeds aangegeven, waren er heel wat praktijkvoorbeelden, zoals :

 • Ouders voor Inclusie die een organisatie is die jongeren met een schoolloopbaan achter de rug, binnen het inclusief onderwijs, op weg willen helpen naar echt werk.
 • Rondpunt gaat dan weer op zoek naar nieuwe en innovatieve vormen van tewerkstelling voor werkzoekenden met een niet-aangeboren hersenletsel (NAH).
 • Wij, met Talenticap, kwamen aan bod als steun- en sensibilisatiepunt voor het ondernemen met een handicap. We stelden onder meer ons aanbod voor met groepsgesprekken, individueel advies, infoavonden en informatie op de website.
 • Konekt biedt opleidingen aan voor jongvolwassenen met een verstandelijke beperking die dromen van een job in het reguliere arbeidscircuit. Bijvoorbeeld als co-medewerker in een bedrijf of co-begeleider in een kleuterklas.
 • Empower van JKVG geeft bedrijven consult, coaching en training om het personeelsbeleid te optimaliseren. Dit met specifieke aandacht voor diversiteit.
 • The Big Challenge is een innovatief en experimenteel pilootproject van vzw The Big C. Jongvolwassenen (18-35 jaar) worden na kanker ondersteund in hun weg richting werk en dit met de focus op self-empowerment.

 

Mirakelavond

Maar Grip had dit voorjaar veel pijlen op hun boog zitten. Wij waren ook aanwezig op hun mirakelavond. In een open vergadering werden zo veel mogelijk rolstoelgebruikers uitgenodigd. Andere beperkingen waren echter ook welkom, maar minder relevant.

Bij het begin van de bijeenkomst werd er om stilte gevraagd. Dan riep er iemand “Wij staan op” en … dit deel van de meeting was minder geslaagd. Gelukkig was er geen pers uitgenodigd.

De rest van de avond was het echter wel raak. Alle gekheid op een stokje…

Grip had op 15 mei laatstleden de Nederlandse vereniging “Wij Staan Op!” uitgenodigd. Nick Bootsman en Naomi Doevendans waren hun sterk gedreven vertegenwoordigers.

“Wij Staan Op” kwam de voorbije maanden veelvuldig in de media naar aanleiding van hun protest tegen de plannen van Staatssecretaris Van Ark om mensen met een handicap onder een minimumloon te werk te stellen. In het volgend artikel in deze nieuwsbrief gaan we daar verder op in.

De vereniging werd opgericht in 2015. Het is een beweging van jongvolwassenen. De politiek en de samenleving bewust maken van de positie van mensen met een handicap en aansporen om die positie te verbeteren. Dat is hun missie. De organisatie richt zich vooral op de problematiek van rolstoelgebruikers.

 

Beweging van jongvolwassenen

Traditioneel zetten de meeste verenigingen in NL zich in voor oudere mensen met een beperking. Daardoor ontbreken vaak actieplannen voor jongeren. Er was dus nood aan een nieuwe organisatie.

“Wij staan op!” bestaat uit een kerngroep van een 10-tal vrijwilligers.

Ondanks die kleine jonge kerngroep, wordt de organisatie erg serieus genomen. Ze vertegenwoordigen immers een grote achterban (6000 volgers op Facebook). Door vaak in de media te komen, stijgen de likes heel snel.

Er is een nauwe samenwerking met organisaties als Per Saldo, Terug naar de Bossen en Ieder-in.

 

VN-Verdrag in Nederland

Het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap werd in Nederland geratificeerd in 2016. Voor Nederland was dit heel belangrijk omdat in de reguliere rechtsleer handicap weinig of niet voorkomt en dus ook niet kan gebruikt worden.

Door deze contactavond met mensen uit Nederland hebben we ook onze woordenschat verrijkt. Validisme bijvoorbeeld.

Validisme is een systematische onderdrukking van mensen met een beperking. Het is een systeem waarbij mensen met een handicap als niet-productief gezien worden en aldus ook als ‘minder mens’.

Als we één zaak geleerd hebben, dan is het wel dat er in onze beide landen nog veel te doen valt.

 

LD

 

Nieuwsbrieven

Blijf op de hoogte

Wil je op de hoogte blijven van onze activiteiten? Schrijf je in voor de nieuwsbrief.

* verplicht veld

Rolstoelgebruikers op weg met apps

Rolstoelgebruikers op weg met apps

Reizen als rolstoelgebruiker is niet altijd even eenvoudig, je weet nooit op voorhand of een locatie geschikt is voor rolstoelen.  Gelukkig investeren steeds meer plaatsen in rolstoeltoegankelijkheid. Volgende apps werden ontwikkeld om het vinden van deze plaatsen, en dus ook het reizen, wat eenvoudiger en aangenamer te maken.

 

Ongehinderd

Reis je als rolstoelgebruiker naar Nederland? Dan is de app Ongehinderd de ideale reisgids om op zak te hebben. De Nederlandse app geeft mensen met een lichamelijke beperking inzicht in de toegankelijkheid van openbare locaties.

Bij het downloaden van de app, wordt er gevraagd naar jouw persoonlijke situatie. Aan de hand van deze informatie kan je vervolgens op zoek gaan

naar leuke restaurants, activiteiten of bezienswaardigheden die voor jou geschikt is. Daarnaast kan je als gebruikers ook waarderingen raadplegen of achterlaten. Locaties worden beoordeeld op verschillende onderdelen zoals: parkeerplaatsen, ingang, toilet of de tafels. Dankzij deze app weet je steeds waar je aan toe bent. De app is gratis te downloaden en te gebruiken.

Geschikt voor: iOS, Android

 

On Wheels

Voor rolstoelgebruikers in België kan de app On Wheels handig zijn. De app toont haar gebruikers een kaart met de beste restaurants, hotels en parkeerplaatsen. 

Wanneer je op een locatie tikt, krijg je informatie over de breedte van de deur, hoogte van de drempel en of er een mogelijkheid is om te draaien. Het is mogelijk om de informatie te personaliseren en als gebruiker kan je ook je eigen ervaringen delen om andere gebruikers te helpen. De app is gratis te downloaden en te gebruiken.

Geschikt voor: iOS, Android, Web

 

Wheelmap

Wheelmap is op veel plaatsen te gebruiken, ook in het buitenland. De app is in Duitsland ontwikkeld  maar ook beschikbaar in het Nederlands. Met de app kan je

verschillende locaties in jouw buurt zien en deze filteren op kwaliteit. De locaties worden aangegeven met verschillende kleuren: groen staat voor goed, oranje voor gemiddeld, rood voor slecht en grijs is onbekend. Ook in deze app is het mogelijk om een bijdrage te leveren door jouw eigen ervaringen met locaties te delen. De app is gratis te downloaden en te gebruiken.

Geschikt voor: iOS, Android

 

Wheel Mate

Op zoek naar een simpele goede app met niet te veel extra’s? Wheel Mate toont rolstoelgebruikers onmiddellijk waar de dichtstbijzijnde toegankelijke parkeerplaats of toilet is. Als gebruiker kan je ook zelf locaties toevoegen, om zo het aanbod voor jou en andere gebruikers uit te breiden. Een voordeel van de app is dat hij ook in het buitenland werkt, wat extra handig is wanneer je met de auto op reis wil. De app is gratis te downloaden en te gebruiken.

Geschikt voor: iOS, Android

 

fuelService

Met de app fuelService kunnen rolstoelgebruikers eenvoudig assistentie regelen bij het tanken. De app toont de deelnemende tankstations en daarnaast is het mogelijk om bij aankomst te melden aan welk pompstation hulp gewenst is. Momenteel zijn er meer dan 270 Shell en 20 andere tankstations in Nederland aangesloten en is het initiatief ook gestart in het Verenigd Koninkrijk. Het doel van de app is om ook tankstations toegankelijk te maken voor iedereen, overal. De app is gratis te downloaden en te gebruiken.

Geschikt voor: iOS, Android, Windows

 

HogeNood

De HogeNood app is niet specifiek ontwikkeld voor rolstoelgebruikers, maar wel zeker bruikbaar! Met de app vind je onmiddellijk het dichtstbijzijnde toilet in de Benelux. Het laat je de route naar het toilet zien en geeft de voorzieningen weer. Zo kan je onmiddellijk zien of een toilet toegankelijk is voor rolstoelgebruikers. Daarnaast kan je ook reviews van voorgaande bezoekers raadplegen. De app is gratis te downloaden en te gebruiken.

Geschikt voor: iOS, Android, Windows

 

Bron: www.iCulture.nl

Nieuwsbrieven

Blijf op de hoogte

Wil je op de hoogte blijven van onze activiteiten? Schrijf je in voor de nieuwsbrief.

* verplicht veld

Toename totaal aantal zelfstandigen, maar niet bij mensen met ernstige handicap

Toename totaal aantal zelfstandigen, maar niet bij mensen met ernstige handicap

Het aantal zelfstandigen in 2017 is met 2,76 procent toegenomen, dit blijkt uit het jaarverslag van het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ). Goed nieuws met een zorgwekkend kantje. Zo wijst NSZ (Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen), er op dat 70 procent van deze toename slaat op zelfstandigen in bijberoep en zelfstandigen die actief zijn na hun pensioen. Voor zelfstandigen in hoofdberoep is het de kleinte stijging in jaren. “Verbeteringen aan het sociaal statuut, de fiscaliteit en de administratieberg zijn nodig”, stelt Christine Mattheeuws, voorzitter van NSZ.

NSZ vindt het zorgwekkend dat het aantal zelfstandigen in hoofdberoep amper toeneemt. “Ons land  heeft nochtans nood aan meer voltijdse ondernemers”, zegt Mattheeuws. Het is duidelijk dat het voltijdsondernemerschap nog teveel mensen afschrikt. Volgens de NSZ voorzitster is het sociaal statuut van de zelfstandigen nog steeds onvoldoende aantrekkelijk, ook al werden er de afgelopen jaren significante verbeteringen aangebracht. Mattheeuws: “De lage zelfstandigenpensioenen, het ontbreken van een volwaardig vangnet voor wanneer het misloopt en de beperkte bescherming bij ziekte of arbeidsongeschiktheid blijven zorgen voor belangrijke barrières bij mensen die aarzelen om als zelfstandige aan de slag te gaan.”

Hazo vzw wil hier een bijkomende notitie aan toevoegen. Het blijkt inderdaad dat het aantal mensen met een zaak in bijberoep stijgt en we kunnen ons vinden in de bovenvermelde gedachtenhang. Toch willen we er nogmaals op wijzen dat mensen met een beperking die niet voltijds kunnen werken reeds jaren vragende partij zijn om hun kleine uitkering te kunnen combineren met het ondernemerschap in bijberoep. Wanneer wordt het wordt het zelfstandigenstatuut voor hen gewijzigd? Negentig procent van de vragen die Talenticap de laatste twee jaar binnenkreeg gaan over deze problematiek. Al deze mensen zijn niet kunnen starten met hun zaak.

LD

Nieuwsbrieven

Blijf op de hoogte

Wil je op de hoogte blijven van onze activiteiten? Schrijf je in voor de nieuwsbrief.

* verplicht veld

Privacybeleid

Privacybeleid

Dit privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Hazo vzw verwerkt.

Als u deelneemt aan een bijeenkomst van Hazo vzw en/of Talenticap alsook als u om een andere reden persoonsgegevens aan deze instanties verschaft (bijvoorbeeld om een vraag beantwoord te zien via e-mail of telefoon), geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met dit privacybeleid te verwerken.

 Gegevens die derden, met uw goedkeuring, aan ons overmaken, worden ook beschouwd als persoonsgegevens in lijn met ons privacybeleid.

1.  Verantwoordelijke

De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is :

Luc Demarez

Hazo vzw, Zonnestraat 52 te 9600 Ronse

Bereikbaar via : info@hazovzw.be

Ondernemersnummer : 866 088 056

 

2. Soort gegevens

In het kader van uw contacten met onze organisatie, worden van u de volgende persoonsgegevens verwerkt (= opgeslagen, bewaard en gebruikt…) :

 • Voor- en familienaam
 • Adres
 • Telefoonnummers
 • Mailadressen
 • Beroep en/of functie
 • Opleiding
 • Eventuele handicap en/of chronische aandoening
 • Ondernemers- of vestigingsnummer
 • BTW-nummer
 • Foto’s
 • Van bestuursleden = rijksregisternummer, geboortedatum en plaats
 • Deelname aan activiteiten / hulpvragen
 • Bankrekeningnummer

 

3. Doel

Hazo vzw/Talenticap verwerkt de hierboven genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden :

 1. Uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres worden gebruikt voor:- het versturen van nieuwsbrieven en berichten alsook de eventuele opzegging daarvan.

  – delen van de door u gevraagde informatie en/of het afhandelen van de door u gestelde vragen.

 2. Uw naam, adresgegevens, telefoonnummers en e-mailadres alsook informatie over uw handicap of chronische aandoening + beroeps- en ondernemersgegevens worden gebruikt voor het doelgericht bezorgen van uitnodigingen en informatie over de door ons georganiseerde activiteiten, diensten en bevragingen.
 3. Uw naam en bankrekeningnummer worden gebruikt om financiële regelingen zoals betalingen en inningen te kunnen verwezenlijken.
 4. Indien u deelneemt aan onze activiteiten kunnen uw naam, beroep en eventueel ondernemingsnummer opgevraagd worden door de overheid die ons betoelaagt.
 5. Tijdens onze activiteiten worden foto’s genomen. Indien u hierop niet wilt herkent worden, kunt u dit melden bij inschrijving of bij aanvang van de activiteit. Deze foto’s zijn bewijsmateriaal voor de overheid die ons betoelaagt, maar ze kunnen ook gepubliceerd worden op onze websites en publicaties.

Mailberichten

Hazo vzw/Talenticap gebruikt uw naam en e-mailadres om u te informeren over activiteiten, diensten en informatie waarvan we denken dat ze nuttig voor u zijn. Dit tenzij u natuurlijk aangegeven hebt deze mails en/of info niet meer te willen ontvangen. Afmelding voor mailberichten is altijd mogelijk via de afmeldlink onderaan nieuwsbrieven. U kan natuurlijk ook altijd een bericht sturen naar info@hazovzw.be .

Telefonisch

Hazo vzw/Talenticap gebruikt uw naam en telefoonnummer om u telefonisch te informeren over diensten en activiteiten van onze organisaties.

Postberichten

Hazo vzw/Talenticap gebruikt uw naam en adres om u, schriftelijk en per post, te informeren over diensten en activiteiten van onze organisaties alsook om u info over te maken waarvan we denken dat ze nuttig voor u is.

Onderzoeksactiviteiten

Hazo vzw/Talenticap kan uw persoonsgegevens, al dan niet geanonimiseerd, gebruiken voor onderzoeksdoeleinden alsook voor het optimaliseren van het dienstenaanbod.

4. Bewaren gegevens

Hazo vzw/Talenticap verwerkt en bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Indien de toestemming verleend blijft, worden uw gegevens niet verwijderd. We zullen uw gegevens gebruiken om u te blijven informeren over onze werking. Wanneer u zich uitschrijft voor de nieuwsbrief zullen we uw vraag meteen, in ieder geval binnen een maand, uitvoeren.

5. Beveiligingsmaatregelen en bewerkers

Om uw persoonsgegevens te beschermen heeft Hazo vzw/Talenticap passende maatregelen getroffen. Op deze wijze worden uw persoonsgegevens beveiligd tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking alsook onopzettelijk verlies, beschadiging of vernietiging.

Voor de verwerking van de persoonsgegevens kan Hazo vzw/Talenticap soms gebruik maken van de diensten van derden. Zij verwerken de persoonsgegevens uitsluitend in opdracht van Hazo vzw. De verwerker dient de verplichtingen uit de privacywet, de Europese algemene verordening gegevensbescherming en dit privacybeleid na te leven. Via de functionaris gegevensbescherming kan informatie opgevraagd worden over de mogelijke verwerkers.

6.  Inzagerecht, verwijdering en klachten

Via info@hazovzw.be of info@talenticap.be kan u verzoeken om uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Hazo vzw/Talenticap zal u binnen een maand na ontvangst van uw verzoek informeren over het gevolg dat er aan is gegeven.  Als onze organisatie uw verzoek niet inwilligt, zal zij u informeren over de redenen daarvoor.

Als u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens dan kan u eveneens contact opnemen met info@hazovzw.be of info@talenticap.be . Onze organisatie zal het bezwaar meteen, in ieder geval binnen een maand, in behandeling nemen en de betreffende persoonsgegevens verwijderen, dit tenzij zij dat op grond van een wettelijke verplichting niet kan. Indien dat laatste het geval is, wordt u daarvan op de hoogte gebracht.

Als u klachten heeft over de manier waarop we uw persoonsgegevens verwerken of uw verzoeken behandelen, dan kan u contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming.

7. Wijzigingen

Dit privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de websites bekend gemaakt. Wij raden u aan om regelmatig ons privacybeleid te bekijken.

25 mei 2018

Nieuwsbrieven

Blijf op de hoogte

Wil je op de hoogte blijven van onze activiteiten? Schrijf je in voor de nieuwsbrief.

* verplicht veld

Pas geeft klanten in 9 op 10 handelszaken toegang tot toilet

Pas geeft klanten in 9 op 10 handelszaken toegang tot toilet

Sinds 2014 kunnen mensen met een bepaalde ziekte of aandoening gebruik maken van de toiletpas van Stomavlaanderen, partner van NSZ. Momenteel hebben zo’n 1600 mensen deze pas. Het geeft hen de mogelijkheid om gebruik te maken van toiletten in horecazaken en winkels. Uit onderzoek van NSZ blijkt dat 87% van de handelaars mensen met een pas steeds toegang verleent tot de toiletten. “Hartverwarmend en bovendien geen overbodige luxe met de vele files en lange aanschuiftijden van vandaag”, vindt NSZ-voorzitter Christine Mattheeuws.

Op dit moment hebben ongeveer 1600 Belgen een toiletpas. Elk jaar komen hier gemiddeld 360 mensen bij. Deze pas is er niet alleen voor stomadragers. Ook mensen met andere beperkingen kunnen hem verkrijgen. Dankzij deze pas kunnen ze snel en discreet gebruik maken van de toiletten in horecazaken en winkels. Hij wordt uitgereikt op basis van een aanvraagformulier dat de huisarts invult.

 De pas geeft mensen een gevoel van veiligheid dat toelaat actief deel te nemen aan onze samenleving, alleen moet hij nog bekender worden.

Onderzoek van NSZ, waaraan 729 kleinhandelszaken deelnamen, toont aan dat 87% van de handelaars mensen met een toiletpas probleemloos toelaten de wc te gebruiken. NSZ-voorzitter Christine Mattheeuws: “Elke winkel beslist natuurlijk zelf of klanten naar de wc mogen, maar voor klanten met een toiletpas willen we toch vragen hen steeds die kans te geven. Nu we met zijn allen steeds meer aanschuiven, houden handelaars er best rekening mee dat sommige klanten al uren onderweg zijn voor ze in de winkel terecht komen.”

Nieuwsbrieven

Blijf op de hoogte

Wil je op de hoogte blijven van onze activiteiten? Schrijf je in voor de nieuwsbrief.

* verplicht veld

Toenemende inkomensongelijkheid in Nederland

Toenemende inkomensongelijkheid in Nederland

De inkomensongelijkheid tussen mensen met of zonder beperking groeit sterk in Nederland. Zowel in 2015 als in 2016 daalde de koopkracht van mensen met een handicap fors. De daling, soms tot 12%, staat in contrast met de toenemende koopkracht voor mensen zonder handicap, tot ruim 2%.

Deze daling van de koopkracht van mensen met een handicap heeft verscheidene oorzaken. Het hogere eigen risico voor ziektekosten, 375 euro per jaar. De invoering van hoge verplichte eigen bijdragen voor WMO of WLZ (Wet Langdurige Zorg), kan oplopen tot ruim 800 euro per maand voor thuiszorg. Dit in combinatie met de afschaffing van de mogelijkheid om ziektekosten af te trekken van de belastingen.

De koopkracht van werkenden en uitkeringsgerechtigden zonder chronische ziekte of handicap steeg wel, met een groeiende inkomensongelijkheid in Nederland tot gevolg. Een ongelijkheid die al sinds 2000 langzaam toeneemt. Dit blijkt uit cijfers van het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek). Bekeken in euro groeide de inkomenskloof van een verschil van 5800 euro netto inkomen in 2000, tot een verschil van 10700 euro in 2014.

Bron: IederIn/Nibud

Nieuwsbrieven

Blijf op de hoogte

Wil je op de hoogte blijven van onze activiteiten? Schrijf je in voor de nieuwsbrief.

* verplicht veld