GRIP en de mirakelactiviteiten

GRIP en de mirakelactiviteiten

 

Inspiratiedag: echt werk

Op maandag 28 mei werkten we, vanuit Talenticap, mee aan een inspiratiedag van vzw Grip. Grip is een organisatie die opkomt voor de gelijke kansen van personen met een beperking.

De inspiratiedag kreeg de titel “ (op weg naar) echt werk” en kwam er vanuit de vaststelling dat mensen met een handicap het in Vlaanderen moeilijk hebben om aan echt werk te geraken. Grip zoekt dus naar mogelijkheden om het recht op echt werk toch waar te maken, dit zoals het ook is vastgelegd in artikel 27 van het VN-Verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap.

Op de inspiratiedag werd stil gestaan bij het spanningsveld tussen dit recht op werk en de huidige situatie in Vlaanderen. Met een aantal praktijkvoorbeelden werd gekeken naar stappen en mogelijkheden voor echt werk.

Er waren getuigenissen van ervaringsdeskundigen en een reflectie van Hanne Vandenbussche, die assistente is bij de vakgroep orthopedagogie van de RUG. En, zoals reeds aangegeven, waren er heel wat praktijkvoorbeelden, zoals :

  • Ouders voor Inclusie die een organisatie is die jongeren met een schoolloopbaan achter de rug, binnen het inclusief onderwijs, op weg willen helpen naar echt werk.
  • Rondpunt gaat dan weer op zoek naar nieuwe en innovatieve vormen van tewerkstelling voor werkzoekenden met een niet-aangeboren hersenletsel (NAH).
  • Wij, met Talenticap, kwamen aan bod als steun- en sensibilisatiepunt voor het ondernemen met een handicap. We stelden onder meer ons aanbod voor met groepsgesprekken, individueel advies, infoavonden en informatie op de website.
  • Konekt biedt opleidingen aan voor jongvolwassenen met een verstandelijke beperking die dromen van een job in het reguliere arbeidscircuit. Bijvoorbeeld als co-medewerker in een bedrijf of co-begeleider in een kleuterklas.
  • Empower van JKVG geeft bedrijven consult, coaching en training om het personeelsbeleid te optimaliseren. Dit met specifieke aandacht voor diversiteit.
  • The Big Challenge is een innovatief en experimenteel pilootproject van vzw The Big C. Jongvolwassenen (18-35 jaar) worden na kanker ondersteund in hun weg richting werk en dit met de focus op self-empowerment.

 

Mirakelavond

Maar Grip had dit voorjaar veel pijlen op hun boog zitten. Wij waren ook aanwezig op hun mirakelavond. In een open vergadering werden zo veel mogelijk rolstoelgebruikers uitgenodigd. Andere beperkingen waren echter ook welkom, maar minder relevant.

Bij het begin van de bijeenkomst werd er om stilte gevraagd. Dan riep er iemand “Wij staan op” en … dit deel van de meeting was minder geslaagd. Gelukkig was er geen pers uitgenodigd.

De rest van de avond was het echter wel raak. Alle gekheid op een stokje…

Grip had op 15 mei laatstleden de Nederlandse vereniging “Wij Staan Op!” uitgenodigd. Nick Bootsman en Naomi Doevendans waren hun sterk gedreven vertegenwoordigers.

“Wij Staan Op” kwam de voorbije maanden veelvuldig in de media naar aanleiding van hun protest tegen de plannen van Staatssecretaris Van Ark om mensen met een handicap onder een minimumloon te werk te stellen. In het volgend artikel in deze nieuwsbrief gaan we daar verder op in.

De vereniging werd opgericht in 2015. Het is een beweging van jongvolwassenen. De politiek en de samenleving bewust maken van de positie van mensen met een handicap en aansporen om die positie te verbeteren. Dat is hun missie. De organisatie richt zich vooral op de problematiek van rolstoelgebruikers.

 

Beweging van jongvolwassenen

Traditioneel zetten de meeste verenigingen in NL zich in voor oudere mensen met een beperking. Daardoor ontbreken vaak actieplannen voor jongeren. Er was dus nood aan een nieuwe organisatie.

“Wij staan op!” bestaat uit een kerngroep van een 10-tal vrijwilligers.

Ondanks die kleine jonge kerngroep, wordt de organisatie erg serieus genomen. Ze vertegenwoordigen immers een grote achterban (6000 volgers op Facebook). Door vaak in de media te komen, stijgen de likes heel snel.

Er is een nauwe samenwerking met organisaties als Per Saldo, Terug naar de Bossen en Ieder-in.

 

VN-Verdrag in Nederland

Het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap werd in Nederland geratificeerd in 2016. Voor Nederland was dit heel belangrijk omdat in de reguliere rechtsleer handicap weinig of niet voorkomt en dus ook niet kan gebruikt worden.

Door deze contactavond met mensen uit Nederland hebben we ook onze woordenschat verrijkt. Validisme bijvoorbeeld.

Validisme is een systematische onderdrukking van mensen met een beperking. Het is een systeem waarbij mensen met een handicap als niet-productief gezien worden en aldus ook als ‘minder mens’.

Als we één zaak geleerd hebben, dan is het wel dat er in onze beide landen nog veel te doen valt.

 

LD

 

Nieuwsbrieven

Blijf op de hoogte

Wil je op de hoogte blijven van onze activiteiten? Schrijf je in voor de nieuwsbrief.

* verplicht veld