Loondispensatie, minder dan het minimumloon

Loondispensatie, minder dan het minimumloon

Loondispensatie

De tijd dat Nederland een gidsland was, ligt ondertussen reeds een tijdje achter ons. Eén van de opdrachten van Talenticap is sensibiliseren. Wij willen echter zeker niet onze overheid sensibiliseren om het Nederlandse voorbeeld te volgen.

In een ander artikel in deze nieuwsbrief werd er reeds naar verwezen. De Nederlandse staatssecretaris Van Ark heeft het plan opgevat om de mogelijkheid te bieden personen met een arbeidshandicap minder dan het wettelijk minimumloon te betalen. Volgens deze bewindsvrouw zullen werkgevers daardoor bereid zijn om meer mensen met een beperking aan te nemen.

Voor een werknemer van 22 jaar of ouder met een fulltime job bedraagt het Nederlandse minimumloon 1578 Euro bruto per maand. De meeste personen met een arbeidshandicap werken in Nederland echter maar deeltijds en verdienen dus maar een deel van dat bedrag.

Momenteel komen de Nederlandse gemeenten tussen met een loonkostensubsidie zodat het mogelijke rendementsverlies kan gecompenseerd worden. In het voorstel van staatssecretaris Van Ark zal de loonkostensubsidie verdwijnen. Werkgevers zullen betalen volgens de daadwerkelijke productiviteit van de werknemer.

De werknemers met een arbeidshandicap zullen een bijstandsuitkering kunnen aanvragen in hun gemeente ( tot 70 procent van het minimumloon) en mogen daarbovenop hun loon behouden tot ze op het volledige wettelijk minimumloon voor het aantal gewerkte uren zitten. Dat noemt dan ‘loondispensatie’.

Dispensatie betekent dat er toestemming is om van de regels af te wijken. In dit geval houdt het in dat mensen met een bijstandsuitkering iets mogen verdienen. Normaal gesproken kon dit tot op heden niet. De nieuwe regels gaan dan ook niet gelden voor mensen die al een job hebben. Mensen met een arbeidshandicap die nieuw zijn op de arbeidsmarkt kunnen er mee te maken krijgen.

 

Tegenwind

Bij een hoorzitting in de Nederlandse Tweede Kamer bleek dat bijna iedereen die met de uitvoering van de dispensatieregeling te maken krijgt er tegen gekant is. Vooral de gemeenten die de regels moeten uitvoeren, en personen met een arbeidshandicap zelf, hebben bezwaren. Personen met een handicap zullen door hun lager loon minder aanvullend pensioen opbouwen en geen recht meer hebben op een werkeloosheidsvergoeding. Verder zal het voor hen persoonlijk een papierwinkel aan werk meebrengen.

Volgens het College voor de Rechten van de Mens is er sprake van discriminatie. Ook de werkgevers zijn niet 100 procent te vinden voor het voorstel  Van Ark. Zij willen een regeling die minder ingewikkeld is en dat hoeft niet per se deze van de loondispensatie te zijn. Ze zijn ook gevoelig voor de kritische bedenkingen van andere betrokkenen.

Het Nederlandse Centraal Planbureau (CPB) stelt dat de dispensatieregeling er niet toe zal leiden dat er meer mensen met een arbeidshandicap aan het werk geraken. Voor een deel van de mensen met een beperking zal de regeling financieel immers minder interessant zijn en zij zullen minder gemotiveerd zijn om aan het werk te gaan.

 

Acties

‘Wij staan op!” een jongerenvereniging van personen met een handicap heeft een petitieactie gestart tegen het initiatief van de staatssecretaris.  Verder vormt er zich een breed front van allerlei organisaties die zich tegen het plan verzetten. Deze organisaties dringen aan op een constructief gesprek met de staatssecretaris. Reeds in april beloofde de staatssecretaris om met de betrokken instanties rond de tafel te gaan zitten.

Te volgen zou ik zeggen. En daarmee bedoel ik zeker niet dat we in België ook dergelijke maatregelen dienen te nemen!

Nieuwsbrieven

Blijf op de hoogte

Wil je op de hoogte blijven van onze activiteiten? Schrijf je in voor de nieuwsbrief.

* verplicht veld