Nieuwe vennootschapswetgeving

Nieuwe vennootschapswetgeving

Minder verschillende vormen

Sinds 1 mei is er een nieuwe vennootschapswetgeving van kracht geworden. Er zijn nu nog 4 vennootschapsvormen : de bv, de nv, de coöperatieve vennootschap en de maatschap. Alle bestaande vennootschappen moeten tegen 1 januari 2020 in één van die rechtsvormen ondergebracht worden. De dwingende bepalingen worden dan van toepassing, ook al zijn de statuten nog niet aangepast. Die laatste aanpassing dient te gebeuren bij de eerstkomende statutenwijziging en dit ten allerlaatste op 1 januari 2024.

Wijzigingen

Zonder volledig te willen zijn, zetten we een aantal belangrijke wijzigingen op een rijtje :

  • De huidige bvba wordt vervangen door de bv. Beiden hebben de bedoeling om de privébezittingen van de ondernemer af te schermen van het bedrijfsvermogen. Voor het oprichten van een bv is geen maatschappelijk kapitaal nodig. Wel dient er een toereikend aanvangsvermogen te zijn. Maar dat kan in de vorm van kapitaal, leningen, knowhow als inbreng in natura.
  • De coöperatieve vennootschap wordt alleen nog voorbehouden voor het ondernemen via het coöperatief gedachtengoed. Beoefenaars van vrije beroepen die zich in die vorm willen groeperen om er dan soepel te kunnen in- en uitstappen, zullen een andere oplossing (omvorming naar bv?) dienen te kiezen.
  • In de nieuwe regels voor een nv zitten er vooral oplossingen voor de overdracht van een familiebedrijf aan de kinderen. De aandelen kunnen immers aan de kinderen geschonken worden en de pater familias kan aangeduid worden als enige bestuurder.
  • Voortaan vallen ook vzw’s onder het nieuwe wetboek. Ze kunnen, net als andere vennootschappen, winstgevende activiteiten uitoefenen. Maar het blijft verboden om de winst uit te keren.
  • Stichtingen kunnen worden opgericht om een vermogen te gebruiken voor een belangeloos doel. Tot nu toe moest een Belgische stichting steeds drie bestuurders hebben. Onder de nieuwe regels kan één bestuurder volstaan.

Nieuwsbrieven

Blijf op de hoogte

Wil je op de hoogte blijven van onze activiteiten? Schrijf je in voor de nieuwsbrief.

* verplicht veld