Onbelast bijklussen

Onbelast bijklussen

Vanaf 15 juli 2018 mag je tot 510 euro per maand onbelast bijklussen. Dit door taken te volbrengen in een vereniging of klusjes te doen bij kennissen, vrienden of familieleden. Wie wil bijklussen moet wel aan bepaalde voorwaarden voldoen en niet alle taken tellen als bijklussen.

Onbelast bijklussen is enkel mogelijk voor werknemers die minstens 4/5e  werken, zelfstandigen in hoofdberoep en gepensioneerden. Daarnaast zijn de activiteiten die in aanmerking komen vastgelegd op verschillende officiële lijsten. Niet elke activiteit past dus zomaar in deze nieuwe wetgeving.

Zelf bijklussen

Wie zelf wilt bijklussen en voldoet aan de voorwaarden kan dit bij:

  • Een vereniging of openbaar bestuur
  • Een andere burger
  • Een deeleconomie platform

Bijklussen mag echter niet bij je baas of bij iemand aan wie je al diensten levert. Er gelden ook verschillende regels voor de verschillende situaties. Bij verenigingswerk moet de vereniging de aangifte doen, bij diensten tussen burgers is dit de bijklusser.

De inkomsten die je met bijklussen verdient bij verenigingen en andere burgers mogen samen niet meer dan 510 euro per maand bedragen. Voor een deeleconomie platvorm geldt deze limiet niet, maar het totaal mag nooit tot boven 6.000 euro per kalender jaar bedragen. De activiteiten moeten ook steeds vermeld staan op de officiële lijsten, anders geldt de bijklusregeling niet.

Onbelast bijklussen voor personen met een VAPH-budget

Mensen die een over een VAPH-budget beschikken, kunnen van de nieuwe regeling gebruik maken. Taken zoals kleine huishoudelijke activiteiten en assistentie bij verplaatsingen zijn bijvoorbeeld voorzien.

 De regeling is hier duidelijk, je mag niet bijklussen voor je werkgever. Een assistent die werkt op basis van een arbeidscontract kan dus niet ingeschakeld worden door de budgethouder voor onbelast bijklussen. Een vrijwilliger kan wel tot 510 euro per maand onbelast ingeschakeld worden. Alle arbeidsrechtelijke verplichtingen verlopen dan verder via de regels van het onbelast bijklussen.

Meer informatie

Zoals eerder vermeld gelden voor de verschillende situaties verschillende regels. Het is dus belangrijk om je goed te informeren. Details en meer informatie over de nieuwe bijklusregeling vind je op: www.bijklussen.be 

Nieuwsbrieven

Blijf op de hoogte

Wil je op de hoogte blijven van onze activiteiten? Schrijf je in voor de nieuwsbrief.

* verplicht veld