Peercounseling: bijberoep en uitkeringen

30/11/2018

Peercounseling: bijberoep en uitkeringen

Talenticap ontvangt regelmatig mailtjes over deeltijds ondernemerschap en het combineren daarvan met een uitkering. Deze mailtjes komen van mensen die willen ondernemen, maar het niet aankunnen om dit fulltime te doen. Bij sommigen ligt het werktempo ook zeer laag.

Een uitkering wordt niet als een (hoofd)-beroep aanzien, en dus kan het statuut van bijberoep niet verkregen worden. De uitkeringstrekkers komen dan automatisch in het statuut hoofdberoep terecht.  Het resultaat is dat de hoge sociale bijdragen die vanuit dit statuut gevraagd worden, niet in verhouding staan met hetgeen “maar” gepresteerd wordt.  Veel mensen willen ondernemen, maar kunnen het niet aan om dit fulltime te doen. Dus beginnen ze er niet aan.

De mails waarvan sprake, hebben betrekking op de inkomens-vervangende en de integratietegemoetkoming (van het FOD Sociale Zaken), maar bij de ziekte-uitkering (RIZIV) zijn er ook een aantal problemen.

Reeds lang vragen mensen ons om daar een boompje over op te zetten. Uiteraard dienen we ons, met onze activiteiten, te richten naar de thema’s waar vraag naar is.

Vrijdagnamiddag 30/11 om 15u, krijgen een aantal betrokken mensen met een arbeidshandicap de kans om, in een online videogroepsgesprek via “Zoom”, daarover een gesprek te voeren.  Dit in het kader van ons peercounselingaanbod.

Mensen die zich in de zelfde situatie bevinden kunnen dan overleggen met hun lotgenoten en bekijken wat de mogelijkheden en moeilijkheden zijn, dit aan de hand van volgende vragen: Welke instanties zijn er mogelijk betrokken bij het vinden van een geschikte regelgeving? Wat zou een geschikte regelgeving kunnen zijn? Zijn er reeds andere ondernemersgroepen die gelijkaardige oplossingen verkregen hebben? Argumenten voor- en tegen een dergelijke regeling voor onze groep? Zijn er mensen die reeds initiatieven naar de overheid genomen hebben?  Zijn er alternatieven voor ondernemerschap in bijberoep? Bvb freelancewerk? Welke acties dienen ondernomen te worden om een geschikte oplossing te verkrijgen?

Wanneer u wenst in te schrijven voor dit gesprek, dan kan dit via een mailtje naar: info@talenticap.be of info@hazovzw.be . Gelieve uw telefoon en adres te vermelden. Laura De Pauw zal u vrijdagnamiddag een link versturen om deel te nemen aan het videogesprek via Zoom. Er dient niets geïnstalleerd of geen account aangemaakt te worden om deel te nemen aan het videogesprek.

Deze activiteit is gratis.

Nieuwsbrieven

Blijf op de hoogte

Wil je op de hoogte blijven van onze activiteiten? Schrijf je in voor de nieuwsbrief.

* verplicht veld